Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kunngjøringer og høringer

Høring - Forslag til boligsosial strategi

Vedlagt finner du Halden kommunes forslag til boligsosial strategi, og den foreløpige politiske behandlingen.

Vi ber om innspill på temaer som dere er opptatte av innen det boligsosiale feltet. Er det noe kommunen har glemt, eller er det kanskje noe som bør konkretiseres? Gi oss en tilbakemelding!

Fristen for innspill er satt til 31. januar 2023.

Etter det behandler vi innspillene og sender saken for endelig behandling til kommunestyret.