Kunngjøringer og høringer

Kandidatliste til offentlig ettersyn for valg av meddommere og lagrettemedlemmer

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 05.06.2020 08:01

​I møte 4.juni 2020 i formannskapet ble det fattet følgende vedtak:

  1. Foreslåtte kandidater i henhold til oversikt (Arkivref.2019/6479-92) velges som meddommere og lagrettemedlemmer til hhv. Halden tingrett, Østfold jordskifterett og Borgarting lagmannsrett.
  2. Forslag til valg av meddommere og lagrettemedlemmer legges ut til alminnelig ettersyn i to uker før kommunestyret foretar endelig valg, jfr. domsstolloven §§ 66 og 68.

Listen skal behandles av kommunestyret 18. juni 2020.

Oversikten over kandidater finner du her: Endelig revisert liste til behandling FO-KS (PDF, 395 kB)


Henvendelser kan rettes til politisk sekretariat på epost: ps@halden.kommune.no

eller per post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden