Kunngjøringer og høringer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet - rullering handlingsdel

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 05.08.2020 13:26

​Nå kan du gi innspill til prioriteringer i kommunedelplanens handlingsplan. 

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler 2021 må handlingsdelen i planen rulleres i 2020.

Innspill til prioriteringer i kommunedelplanens handlingsplan sendes Halden kommune:

Pb. 150, 1771 Halden.

Epost: postmottak@halden.kommune.no
 

Gjeldende Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden
 

Kontaktperson: Christian Berg, tlf: 99 00 08 74

Frist for å melde inn anlegg til rullering av handlingsplanen: 18.09.2020

Relevante dokumenter:

Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2016-2019 (1) (PDF, 2 MB)

Handlingsplan ordinære anlegg 2020 - 2023 (1) (PDF, 315 kB)

Handlingsplan nærmiljøanlegg 2020 - 2023 (1) (PDF, 129 kB)