Fagdag for pårørende og fagfolk innen rus og psykisk helse

Dette er en fagdag for deg som er pårørende, eller som jobber med personer som møter hindringer med rus og psykisk helse.

Dato
19. september 2024
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Byparken, Jernbanetorget 2

I rus og psykisk helsetjenester er det lett å se brukeren, men det kommer ikke alltid frem at det også finnes pårørende rundt brukeren som tar mye ansvar og lever med i utfordringene. Det som rammer et menneske, rammer ikke bare dette mennesket, men hele familien.

Både voksne og barn som er pårørende har behov for anerkjennelse, informasjon og for å bli tålt. I løpet av fagdagen vil vi se nærmere på pårørendes behov og ressurser, samt helsevesenets muligheter og - ev. hindringer - for samarbeid - til de beste for alle parter.
Vi ønsker å takke Sparebank 1 stiftelsen og Berg Sparebank som har sponset denne viktige dagen.

Fagdagen arrangeres av Halden kommune, enhet rus og psykisk helse, i samarbeid med Kirkens bymisjon. 

Meld deg på fagdagen her

 

Arrangør

Halden kommune og Kirkens Bymisjon