Rutine for inntak på forsterkede skoler

Rutine for inntak på forsterkede skoler

Opplæringsloven § 8-1 slår fast at alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der han eller hun bor. Halden kommunes forskrift om skoletilhørighet i grunnskolen definerer hvilken skole elever hører til, basert på folkeregistrert adresse. Etter søknad kan eleven tas inn på en annen skole enn den eleven tilhører. Det overordnede målet er fortsatt at alle elever, så langt som mulig, skal ha tilbud om opplæring ved sin nærskole. 

Elever med omfattende lærevansker eller utviklingshemming kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkete skoler.