Skolegrenser, bytte skole, skoleskyss

Skolegrenser, bytte skole, skoleskyss

Her finner du informasjon om skolegrensene i Halden, kriterier for skolebytte og søknadsskjemaer for tilpasset skolehverdag.