Rødsberg ungdomsskole

Rødsberg ungdomsskole

Rødsberg er en ungdomsskole i sentrum med rundt 320 elever og 45 ansatte.

Skolebygget har en lang og variert bakgrunn. Bygget stod ferdig i 1888. I 85 år fungerte bygget under forskjellige navn, men som samme type skole. Først som Latinerskole, deretter under navnet Halden Offentlige Høiere Allmennskole og så som Halden Gymnas.

Gymnastikkbygg og nytt tilbygg ble oppført i 1960. I 1974 stod bygget ominnredet og klart til bruk for et nytt skoleslag. Det hadde nå blitt Rødsberg ungdomsskole. I 2001 ble skolearealet igjen øket ved at tilbygget ble forlenget.

Rødsberg ungdomsskole sin nettside

Besøksadresse: Kristian August gate 7, 1778 Halden
Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden

Kart

Rødsberg ungdomsskole
E-post
Telefon 69 19 40 60