Retningslinjer ved skolebytte

Retningslinjer ved skolebytte

Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av Opplæringsloven § 8-1 første ledd, der det står at elevene «har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til». Begge formuleringene, «nærast» og «soknar til» omhandler samme vurderingstema, nemlig hva som skal regnes som nærskolen.