Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring av planprogram - Samfunnsplanen for Halden 2016 – 2028

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:25
​I medhold av i Plan- og bygningsloven 2008, §11-13 og §4-1og 2 legges " Halden kommune - kommuneplanens samfunnsdel, planprogram 20116 - 2028" ut til offentlig ettersyn, i henhold til vedtak i Formannskapet i møte den 3.12.2015.
​Planprogrammet som redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning, er kunngjort i Halden Arbeiderblad den 17.12.2015 og utlagt til ettersyn på
følgende adresser, hvor kopi av programmet også kan fås ved henvendelse:
•Servicesenteret, Storgata 8, 1771, Halden
•Halden bibliotek, Tordenskioldsgate 1, 1776, Halden
 
Høringsperiode og frister
Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 15.12.2015 til 31.01.2016.
 
Frist for å fremme uttalelser eller innspill er satt til 6 uker fra denne kunngjøring:
mandag 20.12.2010
.
 
Uttalelser til planprogrammet og innspill til rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel for Halden 2016 - 2028, sendes skriftlig til:
•Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden - eller
•postmottak@halden.kommune.no

Kontaktperson: 
Spesialrådgiver Espen Sørås, tlf 69 17 47 64/ 93 24 32 41 eller
epost: espen.soras@halden.kommune.no
 
 
Opprettet: 15.12.2015 13:22

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar