Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høringsnotat, planprogram for oppvekstplan 2017 - 2029

Lisa Gustavsen Endret:07.06.2017 11:22 Emneord (los) Undervisning og oppvekst

Halden kommune har startet arbeidet med Oppvekstplan for perioden 2017-2029. Planen vil være grunnlaget for kommunens utviklingsarbeid i oppvekstsektoren. 

​En oppvekstplan blir en plan for hva Halden kommune skal gjøre, for å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Gjennom planarbeidet skal vi sikre god forankring gjennom medvirkning både for innbyggere, politikerne, aktører som deltar fra avdelingen til daglig, andre ansatte og ulike råd og interesseorganisasjoner.

Det er Kommunalavdelingen undervisning, oppvekst og kultur som har ansvar for planarbeidet. Avdelingen forbereder beslutningsgrunnlag for formannskapet og kommunestyret. Kommunens administrasjon er faglige rådgivere.

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst (31.05.17) og Formannskapet (01.06.17) behandlet sak vedrørende Planprogrammet for Oppvekstplan 2017-2029. Det bes om at Planprogrammet sendes ut på høring, med høringsfrist 15. august.  Kommunalavdelingen skal legge frem sitt forslag til plan for kommunestyret innen oktober 2017.

Det er kommunestyret som skal vedta Oppvekstplan. Kommunestyret trenger hjelp av innbyggerne til å ta gode valg for barn og unge. Halden kommune ønsker derfor bred medvirkning i arbeidet med å utvikle denne planen. Ungdomsråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FAU/SU vil være naturlige deltagere i arbeidets ulike faser.

Med dette dokumentet ønsker vi å informere om formålet med planen, og samtidig invitere til medvirkning tidlig i prosessen, før selve planen blir vedtatt.

Vi ønsker innspill på innholdet i planprogrammet og hvordan vi ser for oss planutarbeidelsen.  Kom gjerne med forslag eller innspill på hva du/dere ser for dere som er av betydnings for utarbeidelse av planen.

Planprogram Oppvekstplan.pdf

Vi hører gjerne fra deg. Skriv til oss og send ditt bidrag innen 15. august 2017.

Halden Kommune, v/ Avd. undervisning, oppvekst og kultur

Pb. 150, 1751 Halden

Eller e-post:

postmottak@halden.kommune.no


Opprettet: 07.06.2017 08:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar