Kunngjøringer og høringer

Korona-smitten - midlertidig forskrift om stenging av campingsplasser m.m. i Halden kommune

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 03.04.2020 15:29

Forslag til detaljregulering for Rødnabbene - Høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 27.03.2020 14:27

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 26.03.2020 13:29

Forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby" - Høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside:26.02.2020 16:22

Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» - høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 06.02.2020 14:57

Kunngjøring - navnesak

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 04.02.2020 11:07

Ny søknadsfrist - Tilskudd til kunst- og kulturformål 2020

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 31.01.2020 12:01

Kunngjøring - varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Os - Rødsberg

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 22.01.2020 08:19  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet - rullering handlingsdel

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 05.08.2020 13:26

Kandidatliste til offentlig ettersyn for valg av meddommere og lagrettemedlemmer

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 05.06.2020 08:01