Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Høring: Ny kommunedelplan Helse og mestring

Høring: Ny kommunedelplan Helse og mestring

Halden kommune vil med dette invitere brukere, innbyggere, kommuner og andre samarbeidspartnere til å komme med innspill til kommunedelplan Helse og mestring 2022-2034.

Halden kommune har utarbeidet et høringsutkast, som skal vise retning, samt skape forutsigbare rammer for tjenestene, både for tjenestemottakere og for tjenesteytere, samt Halden kommunes innbyggere og samarbeidspartnere.

Dokumenter til høring: 

Bakgrunn for planen

Kommunalavdeling Helse og mestring har arbeidet med fremtidens strategi for helse og mestring siden 2018. Helse- og mestringsplan 2022-2034, er en kommunedelplanplan som består av to deler. Del 1 består av strategidokumentet. Del 2 består av et omfattende kunnskapsgrunnlag med tilhørende vedlegg. 

Helsetjenestene står overfor et paradigmeskifte med store endringer i befolkningssammensetningen de neste årene. Strategien er ment å legge en langsiktig plan for hvordan Halden kommune skal møte denne utfordringen, og sikre trygge og bærekraftige tjenester for Haldens befolkning.

Halden kommune ønsker innspill

Gjennom prosessen har det vært vektlagt å gjennomføre brede medvirkningsprosesser. Den 30. mars 2022 vedtok hovedutvalg for helse - omsorg - sosialtjenester og inkludering å legge planforslaget ut til seks uker offentlig høring i henhold til plan- og bygningsloven.

Vi sender med dette planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn, og inviterer dere til å gi innspill eller tilbakemeldinger til planen. Vi ser frem til å motta deres innspill.

Høringsfristen er 20. mai 2022. 

Innspill sendes til postmottak@halden.kommune.no

eller til postadresse:
Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden

Innspill merkes «Kommunedelplan Helse og mestring».