Barn og unge uten digital kompetanse

Barn og unge uten digital kompetanse

Dagens unge bruker PC til spill og sosial omgang. Allikevel er det unge med store huller i sin digitale kompetanse. Hvordan tette disse hullene? Fra 5 til 25 år.

Undervisningen

Det kan noen ganger være vanskelig å fange opp unge som sliter med digitalt utenforskap. Ofte blir det synlig eks. på eksamen hvor eks. oppgaver skal lagres på andre steder enn der de unge til vanlig lagrer sine dokumenter.

Halden kommunale kompetansesenter har fokus på å tett hull blant unge som mangler denne kompetansen. 

Andre måter å gi de unge nødvendig digital kompetanse ?

Pr. i dag har vi ikke svar, men dette er et viktig punkt i våre prosjekt.