Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann - ringledning fra Bergsmoen til Torpum og Justisveien

Vann - ringledning fra Bergsmoen til Torpum og Justisveien

Halden kommune fortsetter nå med de siste parsellene på ringledningsprosjektet. Arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden er i siste fase og skal sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg. 

Ringledning parsell 12 og 13: Dette anleggsprosjektet - som går fra Bergsmoen ved Lundestadveien og via Søtorp til Torpum og Justisveien - er det siste av en rekke delprosjekter i etableringen av denne ringledningen.

Hva skal gjøres?

Denne traseen går i terrenget og over dyrket mark. Lengden på disse traseene er ca 3000 meter til sammen. Gjennom åsen på Torpum skal det benyttes styrt boring i stedet for tradisjonell grøft.

Vannledningen er en PE-ledning med dimensjonen 400 mm og denne sveises sammen til lange lengder før den legges i grøften.
Arbeidet starter i november 2020 og vil pågå frem til mai 2021.

Hvorfor?

Hensikten med en slik rørledning rundt byen er å sikre vannleveringen i Halden blant annet til industri på Sørlifeltet og eventuell fremtidig utbygging i Berg. I tillegg vil en slik stor ledning gjøre det enklere å forhindre at lekkasjer og at andre hendelser blir et problem for innbyggere. Det vil altså bidra til mer stabil leveranse av vann for mange i Halden.

Trafikk

Fordi denne traseen i hovedsak går i skogsterreng vil ikke dette arbeidet påvirke trafikk i særlig grad. Turgåere bør være oppmerksom på at det foregår anleggsarbeid. Det oppfordres som alltid til å holde forsvarlig avstand til anleggsmaskiner og respektere skilting for å unngå farlige situasjoner. 

Kart

Den røde streken på kartet markerer hvor rørledningen skal legges.

Kart trase Ringledning - Klikk for stort bilde 

​Fakta

​Oppdragsgiver: Halden Kommune

​Kostnadsramme: 11 millioner

​Entreprenør: Eivind Engseth

Fremdrift: November 2020 – oppstart.
Mai 2021 – planlagt ferdigstillelse.


​Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Bjørn Nøstvik
E-post: bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon: 932 44 078


​Anleggsleder: Egil Skjølingstad
E-post: egil@eivindengseth.no
Telefon: 414 15 025

E-post: firmapost@eivindengseth.no
Telefon: 69 33 98 25