Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp - Glenne

Vann og avløp - Glenne

Halden kommune har siden 2015 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Glenne og Låby. Arbeidet i dette området vil pågå i flere år. 

Flere delprosjekter

Arbeidet på Glenne og Låby omfatter så store områder at disse arbeidene har vært delt i flere ulike delprosjekter, slik at arbeidet gjøres i et område om gangen.

 • Første delprosjekt startet i 2015 og er ferdigstilt. På den delen var Grimsrud entreprenør.
 • Andre delprosjekt startet i 2017 og ble ferdigstilt våren 2018. På den delen var Park & Anlegg entreprenør.
 • Tredje delprosjekt i dette området startet i april 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Leif Grimsrud AS var entreprenør.
 • Fjerde delprosjekt startet i oktober 2018 og ble avsluttet i september 2019. Leif Grimsrud AS var entreprenør.
 • Femte delprosjekt startet i november 2019 og ble avsluttet høsten 2020. Leif Grimsrud AS var entreprenør. 
 • Sjette delprosjekt starter i november 2021. Pågår nå.

Arbeidet på Glenne kan bli organisert i så mange som åtte delprosjekter innen alt er ferdig. Hvert delprosjekt legges ut på anbud slik at disse kan få ulike entreprenører. Det er for tidlig å si med sikkerhet når alt er ferdig.

Her jobber vi nå:

 • Sjette delprosjekt starter 15.november 2021. Hele dette delprosjektet ventes å være ferdig en gang i løpet av 2023. 
 • Entreprenør er Eivind Engseth AS. Det er Halden kommune som selv har stått for prosjekteringen.
 • Kostnadsrammen for dette delprosjektet er på 20,5 millioner kroner. 
 • Det er Aspeveien og deler av Kjærlighetstien som vil bli berørt først. Dette er markert med rødt på kartet under. Deretter skal det jobbes i deler av Blåklokkeveien, Glenneveien, Båstadlundveien og Søsterveien. Dette er markert med blått på kartet.

Delprosjekt 6 på Glenne er markert med rødt og blått. Rødt skal utføres først. Halden kommune  

Disse gatene berøres av VA-arbeidet på Glenne og Låby

Delprosjektene 1-8 vil før eller siden berøre disse gatene:

 • Glenneveien
 • Blåklokkeveien
 • Låbyveien (Helt ferdig)
 • Ringveien (Helt ferdig)
 • Lerkeveien (Helt ferdig)
 • Dikterstubben
 • Rødsveien (Helt ferdig)
 • Furuveien (Helt ferdig)
 • Rådyrfaret
 • Aspeveien
 • Landstadsvei
 • Foltmarsvei
 • Aspeveien
 • Kjærlighetsstien
 • Blåklokkeveien
 • Glenneveien
 • Båstadlundveien
 • Søsterveien

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i alle gatene som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd. Fortau og gater vil bli asfaltert og satt istand igjen etter at arbeidet under bakken er ferdig. 

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Det vil bli stengte veier, men dette vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Hele anleggsarbeidet ventes å vare inn i 2021, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

​Fakta: 

​Oppdragsgiver: Halden kommune

​Entreprenør:

 • VA-Glenne 1: Grimsrud (Ferdig)
 • VA-Glenne 2: Park & Anlegg (Ferdig)
 • VA-Glenne 3: Leif Grimsrud AS (Ferdig)
 • VA-Glenne 4: Leif Grimsrud AS (Ferdig)
 • VA-Glenne 5: Leif Grimsrud AS (Ferdig)
 • VA-Glenne 6: Eivind Engseth AS
 • VA-Glenne 7-8: Ikke bestemt.

​Fremdrift:

 • VA-Glenne 1: Oppstart 2015 - ferdig 2016
 • VA-Glenne 2: Oppstart 2017 - ferdig vår 2018
 • VA-Glenne 3: Oppstart april 2018 - ferdig mai 2019
 • VA-Glenne 4: Oppstart oktober 2018 - ferdig september 2019
 • VA-Glenne 5: Oppstart november 2019 - ferdig høsten 2020.
 • VA-Glenne 6: Oppstart november 2021. Ventet ferdig i løpet av 2023.
 • VA- Glenne 7-8: Ikke startet.

​Kontaktinformasjon:

​Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune
E-post: torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon: 954 59 878

Anleggsleder: Espen Jensen, Eivind Engseth AS
E-post: espen@eivindengseth.no
Telefon: 970 29 424