Søknad om arrangement

Søknad om arrangement

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en søknad. Søknaden bør sendes minimum 5 uker før arrangementet skal skje. 

Søk om arrangement

Ansvarlig for arrangement

innendørs:

  • skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks
  • skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift 

alle arrangement:

  • skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
  • skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger
  • sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke er låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene
  • har ansvaret for at en eventuell evakuering av området/lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til avtalt møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt
  • skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Halden brann- og feiervesen på tlf.nr. 110

Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune (PDF, 429 kB)

Det er mange instanser i kommunen som blir berørt når et arrangement skal gjennomføres. Ler med om dette på siden "For arrangører".