Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Søknad om arrangement

Søknad om arrangement

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en søknad. Søknaden bør sendes minimum 5 uker før arrangementet skal skje. 

Søk om arrangement

Ansvarlig for arrangement

innendørs:

  • skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks
  • skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift 

alle arrangement:

  • skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
  • skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger
  • sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke er låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene
  • har ansvaret for at en eventuell evakuering av området/lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til avtalt møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt
  • skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Halden brann- og feiervesen på tlf.nr. 110

Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune (PDF, 429 kB)

Det er mange instanser i kommunen som blir berørt når et arrangement skal gjennomføres. Ler med om dette på siden "For arrangører".