Bygge eller endre - hva må du søke om

Bygge eller endre - hva må du søke om

Har du planer om å sette i gang et byggeprosjekt? Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veiledningsside som hjelper deg steg for steg.

Skal du bygge, er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldende lovverk og planer for området.

Direktoratet for byggkvalitet

Her finner du en veiledningsside som hjelper deg steg for steg

Det er en del mindre byggearbeider som kan settes i gang uten at du må innhente tillatelse til dette. Samtidig stilles det krav til deg om at du gjør dette korrekt.

Har du planer om å bygge terrasse og tilbygg?

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har utarbeidet en veiviser som hjelper deg til å finne ut om et tiltak er søknadspliktig eller ikke.

Prøv veiviseren -  Bygg uten å søke

Veiledere

​I boksene under finner du informasjon om begreper og hva som er søknadspliktig. Vi har delt de opp under forskjellige overskrifter og temaene er listet opp alfabetisk.

Hus og hage

Næring, større bygg, lokaler og industri

 

Tomt, terreng og installasjon

Byggesak servicetelefon
Mobil 47 47 61 21

Telefontid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag 09.00 til 11.00 og 12.00 til 14.30.