Veiledning

Veiledning

Hvis du skal bygge, rive eller sette i gang andre tiltak på eiendommen som er omfattet av plan- og bygningsloven, er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldende lovverk og planer for området.

Kommunen kan hjelpe deg med å komme riktig i gang. I dag har du som utbygger mer frihet enn tidligere. Det er en del mindre byggearbeider som kan settes i gang uten at du må innhente tillatelse til dette. Samtidig stilles det krav til deg om at du gjør dette korrekt.

Du kan ringe oss på byggesakstelefonen. Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Byggesakstelefonen er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 09.00 til 11.00 og fra klokken 12.00 til 14.30. Torsdag er byggesakstelefonen stengt.

Telefonnummer til byggesakstelefonen: 474 76 121 

Bestilling av en forhåndskonferanse

Hvis du har mer konkrete planer om bygging, er det mulig å bestille en forhåndskonferanse.

På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden. Byggesøknaden blir ikke behandlet på dette møtet.

Vi gjør oppmerksom på at fra 1.1.2021 tar vi gebyr for gjennomføring av forhåndskonferanse. For søknader uten krav om ansvarsrett (pbl. § 20-4) er beløpet kr. 2500,- og for søknader med krav om ansvarsrett (§ 20-3) er beløpet kr. 3500,-.  

Ved ønske om forhåndskonferanse trenger vi mer informasjon om:

  • eiendommen det gjelder
  • hva du ønsker å bygge
  • hvilke spørsmål du har i den forbindelse, eller hva du ønsker å snakke om
  • alternative tidspunkter det passer å møtes

En av våre saksbehandlere vil ta kontakt med deg for å avtale et møte.

Bestill forhåndskonferanse

Søknadsplikt

Du kan lese mer om søknadsplikt for ulike tiltak på siden "Må jeg søke?"

Planstatus

Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Før du bygger må du sjekke hva som gjelder i ditt område. Når du har funnet ut hvilke planer som gjelder må du sjekke om du må søke om byggetillatelse.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er den viktigste arealplanen. Den gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva de ulike delene av kommunen skal brukes til. Plan blir vedtatt av bystyret. Den revideres hvert fjerde år og i denne prosessen kan du kan komme med innspill til endringer. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og planbestemmelser. 

Plankart til kommuneplanens arealdel 2011-2023 (PDF, 8 MB)
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2011-2023 (PDF, 624 kB)

Kommunedelplan

For noen områder i kommunen finnes det en mer detaljert kommunedelplan.
Se alle kommunedelplaner.

Reguleringsplaner 

Gjelder en avgrenset del av kommunen. Den kan være gammel eller ny. En reguleringsplan gjelder til den blir opphevet, uansett hvor gammel den er. 

Bebyggelsesplan

I noen tilfeller finnes det en bebyggelsesplan, i tillegg til en reguleringsplan. Disse ble brukt i perioden fra 1985 til 2008 og noen ganger fra 1965 til 1985. Alle planene er ikke lagt inn i kommunens kartsystem. Kontakt planavdelingen hvis du tror det finnes en bebyggelsesplan for eiendommen. 

Hvilken plan gjelder?

Ny plan gjelder foran gammel plan hvis planene har ulike bestemmelser. For alle andre planer gjelder denne rekkefølgen:

  • bebyggelsesplan
  • reguleringsplan
  • kommunedelplan
  • kommuneplan

Alle planer kan hentes frem som egne kartlag i kommunens kartverk.

Veiledere

Her finner du veiledere som kan være nyttig å lese før du søker.

Forhåndskonferanse (PDF, 67 kB)

Bygge selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom (PDF, 54 kB)

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om (PDF, 96 kB)

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? (PDF, 164 kB)

Riving - hva er unntatt og hva må du søke om (PDF, 106 kB)

Nabovarsel - se informasjon på egen side

Situasjonsplan - hva kreves? (PDF, 919 kB)

Tegninger - hva kreves? (PDF, 550 kB)

Hva er en universelt utformet bolig - veileder fra Husbanken (PDF, 2 MB)

Dispensasjon (PDF, 64 kB)

Seksjonering (PDF, 84 kB)

Fradeling for opprettelse av ny eiendom (PDF, 115 kB)