Veiledning

Veiledning

Hvis du skal bygge, rive eller sette i gang andre tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven på eiendommen, er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldende lovverk og planer for området.

Kommunen kan hjelpe deg med å komme riktig i gang. I dag har du som utbygger mer frihet enn tidligere. Det er en del mindre byggearbeider som kan settes i gang uten at du må innhente tillatelse til det. Samtidig stilles det krav til deg om at du gjør dette korrekt.

Du kan ringe oss på byggesakstelefonen

Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Byggesakstelefonen er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 09.00 til 11.00 og fra klokken 12.00 til 14.30. Torsdag er byggesakstelefonen stengt.

Telefonnummer til byggesakstelefonen: 474 76 121 

Bestilling av en forhåndskonferanse

Hvis du har mer konkrete planer om bygging, er det mulig å bestille en forhåndskonferanse.

På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden. Byggesøknaden blir ikke behandlet på dette møtet.

Planstatus

Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Før du bygger, må du sjekke hva som gjelder i ditt område. Når du har funnet ut hvilke planer som gjelder, må du sjekke om du må søke om byggetillatelse.

Under finner du lenker til kommuneplanen, kommunedelplan og reguleringsplaner.

Informasjon om søknadsveiledning - byggesaker

Halden kommune ved Byggesaksavdelingen har sett et behov for å utarbeide veiledning som skal gi søkerne hjelp til å utarbeide bedre og mer fullstendige byggesøknader.

 Hensikten er å gi tydelig informasjon og bedre forutsigbarhet for søkere og tiltakshavere om hva vi krever som søknadsdokumentasjon, samtidig som det skal bidra til å sikre likebehandling av søknader. Dokumentene er gjennomgått og diskutert med representanter for byggebransjen i regi av Halden Næringsutvikling. Vi håper dette skal være et nyttig verktøy for søkerne.

Mangel på nødvendige opplysninger og fullstendige søknader fører til både lengre saksbehandlingstid og unødvendig ressursbruk både hos søkerne, tiltakshavere og bygningsmyndigheten.

Søknadsplikt

Du kan lese mer om søknadsplikt for ulike tiltak på siden "Bygge eller endre - hva må du søke om"