Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Farled

Farled

Innseilingen til Halden by er en vakker innseiling i grenseland med
Norge på babord side og Sverige på styrbord side.

Avgift

Alle fartøy må betale en farvannsavgift. 

Prisliste 2021 Halden havn (DOCX, 206 kB)

Kontakt oss

 

Begrensninger

Gjennom Svinesund - i dagslys

  • Skipslengde: 160 meter
  • Skipsbredde: 20 meter
  • Dyptgående: 7,3 meter
  • Høyde: 55 meter

Gjennom Svinesund - i mørke

  • Lengde: 125 meter
  • Skipsbredde: 18 meter
  • Dyptgående: 6,5 meter

Ved passering av Svinesund har alle skip over 24 meter lengde lytte- og meldeplikt på VHF kanal 18.

Webkamera i Halden

Bruk f5 for å oppdatere bildet

Vakttelefon Havn
Telefon 489 90 222