Farled

Farled

Innseilingen til Halden by er en vakker innseiling i grenseland med
Norge på babord side og Sverige på styrbord side.

Avgift

Alle fartøy må betale en farvannsavgift. 

Prisliste 2021 Halden havn (DOCX, 206 kB)

Kontakt oss

 

Begrensninger

Gjennom Svinesund - i dagslys

  • Skipslengde: 160 meter
  • Skipsbredde: 20 meter
  • Dyptgående: 7,3 meter
  • Høyde: 55 meter

Gjennom Svinesund - i mørke

  • Lengde: 125 meter
  • Skipsbredde: 18 meter
  • Dyptgående: 6,5 meter

Ved passering av Svinesund har alle skip over 24 meter lengde lytte- og meldeplikt på VHF kanal 18.

Webkamera i Halden

Bruk f5 for å oppdatere bildet

Vakttelefon Havn
Telefon 489 90 222