Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Skipshavn

Skipshavn

Kontakt for skipstrafikk

  • PFSO Mølen havn (Port Facility Security Officer): Jon-Marcus Bruun, telefon 41453777
  • Ass. PFSO: telefon 48990222

Priser

Her er prisliste og annen informasjon om plikt til å betale avgift ved anløp til Halden havn:

Prisliste 2021 Halden havn (DOCX, 206 kB)

Hygienesertifikat for skip

Skip av en viss størrelse som seiler i internasjonalt farvann må på eventuell forespørsel kunne fremvise gyldig hygienesertifikat for skip (Ship Sanitation Certificates (SSC)).
Gyldig hygienesertifikat for skip kan du lese om på Helsedirektoratets nettsider.

Mølen havn

Mølen havn er den landfaste del av Halden havn. Mølen havn har 64.000 m2 lagerarealer samt jernbanespor på til sammen 800 meter. I tillegg har Halden egen kai for eksport av korn. 

Se Mølen akkurat nå

Annen relevant informasjon

Vakttelefon Havn
Telefon 489 90 222