Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Vei- og gatenorm

Vei- og gatenorm

Vei- og gatenormen gir deg retningslinjer for planlegging og bygging av gater og veier som forutsettes vedlikeholdt av kommunen.

Vei- og gatenorm (PDF, 902 kB)