Vei- og gatenorm

Vei- og gatenorm

Vei- og gatenormen gir deg retningslinjer for planlegging og bygging av gater og veier som forutsettes vedlikeholdt av kommunen.

Vei- og gatenorm (PDF, 902 kB)