Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Høvleriet barnehage

Høvleriet barnehage

Høvleriet barnehage er en ny moderne barnehage beliggende i sentrum av Halden, og tilbyr plasser til barn fra 0-6 år.

Søk barnehageplass

Barnehagen ligger flott plassert på Høvleritomta med utsikt over Iddefjorden, Brattøya og Fredriksten festning. Barnehagen har 5 baser, to småbarns baser med plass til 14 barn og to storebarns baser med plass til 28 barn. I tillegg har vi en blandet base. Hver base har fire voksne, to pedagoger og to assistenter.

Høvleriet Barnehage har fokus på

  • motorikk og bevegelse
  • matematikk i barnehagen
  • barns medvirkning.

Læring gjennom lek og utforskende aktiviteter står i sentrum!

Profil: Frihet og glede i et positivt miljø!

Besøk vår nettside

Adresse: Peder Ankers gate 18, 1771 HALDEN

Telefon: 922 55 313

Daglig leder: Tomas Andresen

Åpningstider: 07:00 - 17:00

Type plass

  • Hel plass