Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Maurtua åpen barnehage

Maurtua åpen barnehage

Maurtua åpen barnehage er et gratis kommunalt tilbud til de som har barn i førskolealder i Halden kommune.

Klikk for stort bilde
Maurtua er et tilbud til både barn og foreldre/foresatt. Barna tilbys et pedagogisk tilrettelagt opplegg i samarbeid og samspill med foreldre/ foresatt. De voksne får mulighet til å bli kjent og danne sosiale nettverk med andre voksne samt gi og få råd, støtte og veiledning i foreldrerollen.

På Maurtua åpen barnehage er det fortsatt restriksjoner på grunn av Koronasituasjonen. Vi har kun faste tildelte plasser, og de er for øyeblikket fulltegnet. Ønsker du å stå på venteliste, ta kontakt med oss via mail eller telefon. Vi tar kontakt med deg så fort situasjonen endrer seg, eller om noen sier fra seg plassen.

Fra 1. november har vi delt oss i to ulike grupper.

En gruppe går på mandager, en annen går på tirsdag og torsdag.

Vi har åpent:

Mandag   kl:9-14  Gruppe 1

Tirsdag  Kl:9-14 Gruppe 2

Torsdag   kl:10-14 Gruppe 2

Sangstund: kl 11.00
Lunch:        kl 11.20

Smittevern

Vi i Maurtua åpen barnehage forholder oss til de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Dette betyr blant annet at vi har økt renhold i barnehagen og begrensninger på hvor mange som kan delta i våre aktiviteter.

Dere som bruker tilbudet fra Maurtua må også respektere smittevernsreglene. Alle som deltar må følge disse reglene:

 • Er du eller barnet ditt sykt, må dere holde dere hjemme.
 • Barn og voksne må vaske hender før dere drar hjemmefra.
 • Dere må også vaske hender når dere kommer til Maurtua.
 • Håndsprit er tilgjengelig i barnehagen.
 • Det er viktig å holde minst en meter avstand til andre – gjerne mer.
 • Har du vært i utlandet eller er i karantene, kan du ikke komme til oss.
 • Kun én voksen kan komme sammen med barnet.

Mer informasjon

Ved spørsmål om dette tilbudet, ring Maurtua på telefon 907 41 205 eller epost: kristin.harboe@halden.kommune.no

Her tildeles det til vanelig ikke fast plass, men en foreldre/foresett kan komme sammen med barnet til barnehagen til de tider og på de dager de selv ønsker innenfor barnehagens åpningstid.

 • I åpen barnehage kan barn og voksne dele erfaringer og få kontakt med andre småbarnsfamilier og skape kontakt i nærmiljøet.
 • På Maurtua er det et sosialt og pedagogisk tilbud hvor det ikke stilles andre krav til de som kommer enn at de deltar aktivt med i fellesskapet
 • Barnehagen er tilknyttet ulike fagfolk som foreldre/foresatte kan rådføre seg med angående spørsmål knyttet til omsorg og oppdragelse av barn.

Maurtua barnehage riktig mat (PDF, 2 MB)

Kontakt

Tlf 69 17 48 94 / 90 74 12 05

Her finner du oss

 • Maurtua holder til i Familiens Hus, Os alle 4 og har egen inngang på nordsiden av bygget.  
 • Postboks 150, 1751 Halden