Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Solbakken naturbarnehage

Solbakken naturbarnehage

Solbakken Naturbarnehage er en privat barnehage drevet av Tdm Barnehager. 

Søk barnehageplass

Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage. Virksomheten har tilholdssted i leide lokaler i underetsjen på menighetshuset til Idd menighet. Barnehagen har fokus på lek og læring i naturen og legger til rette for motoriske mestringsopplevelser.

Profil: Naturbarnehage

Besøk vår nettside

Adresse: Karlsholm, Iddeveien 100, 1765 HALDEN

Telefon: 482 22 230

Leder: Linda W. Olsen

Åpningstider: 06.45-16.30

Type plass

  • Hel plass