Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Pris for barnehageplassen

Pris for barnehageplassen

Informasjon om nye takster og redusert foreldrebetaling barnehage fra 1.januar 2021  (PDF, 106 kB)

Hva koster det?

Kanskje du har har rett til redusert betaling for barnehageplass?
Dersom du skal søke redusert foreldrebetaling kommende barnehageår med start i august - så må du vente med å søke til du har mottatt skattemeldingen for 2020.
Skatteetaten sender ut denne nå i mars og april.


Søk ved å fylle ut skjema under og send det til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.

Søke om redusert betaling i barnehage