Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Pris for barnehageplassen

Pris for barnehageplassen

Informasjon om nye takster og redusert foreldrebetaling barnehage fra 1.januar 2021  (PDF, 106 kB)

Hva koster det?

Dersom du skal søke redusert foreldrebetaling kommende barnehageår med start i august må vi be deg om å lese informasjonen under.

Til foresatte som søker om redusert foreldrebetaling.

Hvert år kommer det ca. 200 søknader om redusert foreldrebetaling til Halden kommune. Det er kommunen som behandler søknadene, uansett om ditt barn har plass i kommunal eller privat barnehage.

Digital søknadsportal blir forsinket

Kommunen skal nå innføre en digital søknadsportal, noe som vil gjøre behandlingstiden raskere for dere som søker. I slutten av mai måned fikk alle barnehagestyrere informasjon om at søknadsprosessen framover skal gjøres digitalt. Søknadsportalen skulle egentlig vært ferdig før sommeren 2021, men blir dessverre noe forsinket. Forsinkelsen skyldes at det er noen tekniske løsninger som ikke er på plass ennå. Det er ikke mange som kan utføre denne jobben, og vedkommende som skal gjøre det er i permisjon fram til august.

Hva innebærer dette for deg som vil søke denne ordningen?

  • For de av dere som allerede har levert søknad, vil søknaden bli behandlet som tidligere perioder.
  • For deg som skal søke, så oppfordrer vi deg til å vente til det digitale systemet er i orden! Når systemet er klart, legges det ut som en nyhet på Halden kommunes nettside, og det blir informert ut til alle barnehagestyrere, slik at de kan gi dere foreldre beskjed.
  • Det kan hende at systemet ikke blir ferdig før i september. Det betyr at dere som søker eventuelt må få en ny og riktig faktura for perioden fra dere har fått vedtaket (avregning).
  • Dersom du søker innen 7 dager etter at søknadsportalen er åpnet, vil vedtaket uansett gjelde fra 1. AUGUST! Men i og med at dette er et elektronisk skjema, så vil det stå den neste måneden i vedtaket. Dette skal Halden kommune og barnehagen hjelpe deg med, slik at du skal få betale riktig sum.

Mvh
Wenche Tysse-Hostad
Barnehagemyndighet