Hva koster det å ha barn i barnehagen?

Hva koster det å ha barn i barnehagen?

Satsene f.o.m. 01.01.2022 er:

  • 100% plass – kr. 3315 (kostpenger kr. 370)
  • 80% plass – kr. 2984 
  • 60% plass – kr. 2321 
  • 50% plass – kr. 1989 
  • 40% plass – kr. 1658 

Det er elleve betalingsterminer i året. Det kreves ikke betaling for juli måned.

Redusert barnehagebetaling

Kanskje har du rett på redusert barnehagebetaling?

Informasjon om hvordan du skal søke og søknadsskjema finner du her.

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål kan du sende e-post til Wenche Tysse-Hostad,
wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no

Wenche Merete Tysse-Hostad
Barnehagestyrer
E-post
Mobil 976 71 911