Hva koster det å ha barn i barnehagen?

Hva koster det å ha barn i barnehagen?

I kommunens gebyrliste finner du oversikt over hva det koster med forskjellig prosent plass i barnehagen.

Oversikt over barnehagetakstene

Betalingsterminer kommer fram i den enkelt barnehages vedtekter. Søskenmoderasjon ytes med 30 prosent for barn nummer 2 og 100 prosent fra barn nummer 3. Oppsigelsestiden er fastsatt i barnehagens vedtekter.

Her er en oversikt over alle barnehagene i Halden

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger

Her finner du informasjon fra udir.no om makspris, søskenmoderasjon samt moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. 

Noen kan ha behov for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehageplassen. Nedenfor finner du alt du trenger å vite om dette temaet.

Redusert barnehagebetaling

Dersom familien din har en lav inntekt kan du ha rett på redusert foreldrebetaling. Her finner du mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du skal gå frem for å fylle ut søknadsskjema riktig.

Hvem som har rett på 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen

Hvis barnet ditt er 2 år eller eldre, kan du også ha rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen dersom familiens samlede inntekt er under den årlig fastsatte grensen. 

Her kan du logge inn og se dine kommunale fakturaer

Wenche Merete Tysse-Hostad
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 97 67 19 11