Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon er et frivillig tilbud og kan tilby veiledning i foreldrerollen, gir støtte/veiledning ved rus eller psykiske problemer, og kan gi bistand i praktiske og økonomiske utfordringer og kan tilby deltakelse i mammagruppe.

Forsterket helsestasjon er en del av Halden helsestasjon, og kan bistå gravide og barnefamilier som har behov for ekstra støtte og veiledning slik at barnet får en best mulig oppvekst og utvikling.

Ta kontakt med Halden helsestasjon hvis du ønsker hjelp fra Forsterket helsestasjon.

Kontaktinformasjon

​Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62
E-post: liv.steilbu@halden.kommune.no

Åpningstider

​Telefonen på helsestasjonen er åpen fra kl 08.30-15.00

Stengt for lunsj mellom kl.11.30 og 12.00.