Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon er et frivillig tilbud og kan tilby veiledning i foreldrerollen, gir støtte/veiledning ved rus eller psykiske problemer, og kan gi bistand i praktiske og økonomiske utfordringer og kan tilby deltakelse i mammagruppe. Ta kontakt med Halden helsestasjon hvis du ønsker hjelp fra Forsterket helsestasjon.

Forsterket helsestasjon er en del av Halden helsestasjon, og kan bistå gravide og barnefamilier som har behov for ekstra støtte og veiledning slik at barnet får en best mulig oppvekst og utvikling.

Ta kontakt med Halden helsestasjon hvis du ønsker hjelp fra Forsterket helsestasjon.

Kontaktinformasjon

​Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62
Mailadresse: liv.steilbu@halden.kommune.no

Åpningstider

​Telefonen på helsestasjonen: 69 17 46 62, er åpen fra kl 08.30-15.00

Hver dag stenges telefonen for lunsj mellom kl.11.30 og 12.00.