Kommuneadvokatkontoret

Kommuneadvokatkontoret

Kommuneadvokatkontoret gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen. Kontoret utfører også prosessoppdrag for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og for domstolene.

Anne-Beate Olaussen, kommuneadvokat 
E-post: Anne-Beate.Olaussen@halden.kommune.no

Advokat Maria Hanto, e-post: maria.hanto@halden.kommune.no      

Juridisk rådgiver Sven Stranger, e-post: sven.stranger@halden.kommune.no

Advokatfullmektig Simon Ekroll Olsen, e-post: simon.ekroll.olsen@halden.kommune.no

Personvernombud Hilde Furuseth, e-post: hilde.furuseth@halden.kommune.no

 

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Tlf kommunens sentralbord: 69 17 45 00
E-post Halden kommune: postmottak@halden.kommune.no

Anne-Beate Olaussen
Kommuneadvokat
E-post
Mobil 970 21 195