Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Aktuelt

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til økonomiplan for perioden 2023-2026 tirsdag 26.04.2022. Her kan du lese forslaget som nå skal behandles politisk. 

Koronasituasjonen nå

I tråd med nye føringer fra regjeringen og smittetrykket i Halden gjøres det endringer knyttet til håndtering av koronaviruset.

Halden kommune trenger flere utleieboliger

Har du - eller planlegger du å leie ut boliger er du velkommen til å delta på et digitalt informasjonsmøte.

Haldens nye destinasjonsselskap

Asgeir Borgermoen kan bli Haldens nye turistsjef. Det er klart etter at Halden kommune har valgt hvem som får jobben med å markedsføre Halden for turistene.

Vann og avløp - Atomveien, Stubberudveien, Kaisaveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Atomveien, samt en del av Stubberudveien og en del av Kaisaveien. Arbeidet starter i Stubberudveien. 

Filminnspilling ved rådhuset

Torsdag og fredag skal det gjøres en filminnspilling rett ved Halden rådhus. Dette påvirker trafikken på Wiels plass og parkering i Svenskegata og Tordenskjoldsgate.

Vil du være med og teste ut deling av elbilladere?

Da har du nå mulighet til å være med i et prosjekt hvor vi skal se på hvordan haldenserne og Halden kommune kan dele på bruken av ladepunkter for elbil.

Spillemiddelkurs for lag og foreninger

Viken Fylkeskommune arrangerer kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Les mer her. 

Ny brannstasjon

Halden kommune skal bygge ny brannstasjon på Remmen. Arbeidet starter med hogst og arkeologiske utgravinger. Selve byggingen starter høsten 2022. 

Mangel på digital kompetanse skaper digitalt utenforskap

Den nye digitale hverdagen kan være utfordrende for mange. Både eldre og yngre kan oppleve begrensninger etter som digitaliseringen i samfunnet øker.