Anker ikke Os-saken

Anker ikke Os-saken

Veidekke har besluttet å ikke anke Os-saken. Dermed er prosjektet et viktig skritt nærmere første spadetak.

Det var to aktører som leverte tilbud på å bygge ny skole og idrettshall på Os. Det var Veidekke og AF Gruppen.

Halden kommune har tildelt kontrakten til AF Gruppen, men Veidekke mente at det var vesentlige avvik i AF Gruppens tilbud i forhold til konkurransegrunnlaget fra kommunen. På bakgrunn av dette mente Veidekke at kommunen måtte avvise AF Gruppens tilbud og tildele Veidekke Os-kontrakten. Dette er avvist både i Halden tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Nå er det klart at den juridiske kampen om Os-oppdraget stopper der.

Torsdag 20. mai bekreftet Veidekke overfor Halden kommune at kjennelsen fra lagmannsretten ikke vil bli anket.

Dermed er det klart for at Halden kommune kan signere kontrakten som gir AF Gruppen oppdraget med å bygge ny barneskole og idrettsanlegg på Os i Halden sentrum.

Kontrakten vil bli signert kort tid etter pinse.

Hva ble bestemt når? Se tidslinjen for Os-prosjektet her!