Åpnet nytt vannbehandlingsanlegg

Åpnet nytt vannbehandlingsanlegg

Torsdag skrudde ordføreren på krana som slapp drikkevann fra Asak ut på drikkevannsnettet for første gang. Med åpningen av et nytt vannbehandlingsanlegg ved Femsjøen, styrker Halden kommune sikkerheten rundt haldensernes drikkevann. 

Ordfører Linn Laupsa (Ap) fikk æren av å vri om på ventilen som slapp godt og trygt drikkevann ut fra Asak vannbehandlingsanlegg for aller første gang torsdag 15. desember. Dette var på dagen 23 år etter at daværende ordfører Carsten Dybevig (H) åpnet Lille Erte vannbehandlingsanlegg. 

Øker sikkerheten

Asak vannbehandlingsanlegg er et helt nytt anlegg som blir en viktig brikke i sikkerheten rundt leveranse av drikkevann i Halden. Det nye anlegget inntil Femsjøen rett ved siden av gamle Asak skole, skal levere drikkevann til de mange haldenserne som i dag får drikkevann fra kommunens hovedanlegg ved Lille Erte. Ved å ha to vannbehandlingsanlegg som kan levere til de samme innbyggerne og bedriftene, så øker sikkerheten for et allerede godt drikkevannsanlegg betydelig. 

Åpning av Asak vannbehandlingsanlegg 15. desember 2022. - Klikk for stort bildeOrdfører Linn Laupsa og leder av renseanlegget Rune Løkkeberg skåler i vann fra Asak vannbehandlingsanlegg under åpningen av anlegget 15. desember 2022. Henrik D. Meyer

- Hele døgnet hver dag i 23 år har Lille Erte vannbehandlingsanlegg levert trygt og godt drikkevann. Vi har aldri måttet sende ut kokevarsel på grunn av vår egen drikkevannsproduksjon etter at Lille Erte åpnet. Likevel jobber vi for å redusere muligheten for at noe kan gå galt. Ved å åpne dette anlegget på Asak blir Haldens gode drikkevannsanlegg enda sikrere, sier avdelingsleder renseanlegg Rune Løkkeberg i Halden kommune. 

Kan overta for Lille Erte

Det er Mattilsynet som krever at kommuner har alternative løsninger for å sikre godt drikkevann, for at ikke innbyggere skal oppleve kritiske situasjoner med drikkevannet. Investeringen på cirka 170 millioner kroner i et nytt vannbehandlingsanlegg, gjør at tilsynets krav om leveringssikkerhet ivaretas på en god måte. Totalsummen er høyere enn tidligere anslått som følge av vanskelige grunnforhold, prisøkning og innløste opsjoner blant annet et høydebasseng som øker leveringssikkerheten ytterligere.

I tillegg til at AF Bygg Østfold har bygget selve anlegget på 700 kvadratmeter, har Leif Grimsrud AS lagt sjøledninger fra Femsjøen. Ledningene fører råvann inn i anlegget og prosessvann ut fra bygget. Ferdig behandlet drikkevann vil bli ført til den nye ringledningen som går fra Lille Erte via Asak og rundt deler av byen til Berg.

- Dersom Lille Erte vannbehandlingsanlegg en gang ikke klarer å levere vann som normalt, skal Asak vannbehandlingsanlegg kunne overta vannproduksjonen fullstendig. Dermed vil leveransen av vann går kontinuerlig uansett. Å ha et alternativ, gjør det også enklere med vedlikeholdsarbeid. Ettersom de aller fleste i Halden får sitt drikkevann fra Lille Erte, vil dette nye anlegget øke sikkerheten for drikkevannet til svært mange mennesker og virksomheter i Halden, sier Rune Løkkeberg i Halden kommune. 

Halden kommune har i senere år jobbet mye med å sikre trygg leveranse av godt drikkevann til enhver tid. Det er gjort store investeringer i å oppgradere ledningsnett og annen infrastruktur knyttet til vannproduksjon. Det nye anlegget på Asak er det siste i en rekke av investeringer som sammen gir god sikkerhet rundt vannproduksjonen i Halden. Se faktaboks. 

Store investeringer i trygt drikkevann:

  • 15. desember 1999 åpnet Halden kommune nytt vannverk ved Lille Erte. Der har produksjonen av rent vann gått som normalt siden og det har aldri vært nødvendig å sende ut kokevarsel derfra.
  • I 2016 ble Lille Erte vannbehandlingsanlegg oppgradert med UV-rensing for å enda sikrere drikkevann. 
  • I 2018 ble Holvannet tatt i bruk som reservekilde. 
  • I 2019 ble det investert i nye rørledninger under vann som sikret flere alternative veier for råvann som føres til Lille Erte vannbehandlingsanlegg. Anlegget kan hente råvann fra både Lille Ertevann, Femsjøen og Holvannet. 
  • Gjennom flere år har det vært jobbet med å legge en ringledning – et digert vannrør – rundt byen fra Lille Erte til Berg. Dette sikrer leveringen av vann til Berg-siden, men det gjør også at vannet har flere veier fram til krana for mange andre innbyggere på veien dit. Det er en fordel hvis det er nødvendig å stenge av den vanlige vannveien.
  • Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å oppgradere de mange gamle rørene i bakken som fører drikkevannet hjem til haldenserne. Det er en stor jobb som vil pågå lenge, men det blir bedre og bedre år for år. Antall lekkasjer blir færre og dermed blir vannproduksjonen mer kostnadseffektiv. 
  • 15. desember 2022 åpnet Asak vannbehandlingsanlegg. Det skal bidra ytterligere til sikkerheten rundt Haldens drikkevann i fremtiden, for eksempel hvis det blir problemer med hovedanlegget på Lille Erte.

Kilde: Halden kommune

I tillegg til Lille Erte vannbehandlingsanlegg og Asak vannbehandlingsanlegg har Halden kommune to mindre vannbehandlingsanlegg på Kornsjø og Prestebakke. 

Her kan du se TV Østfolds video fra åpningen av Asak vannbehandlingsanlegg (Kommune-TV)