Døde duer 

Døde duer 

De siste ukene er det observert flere døde duer i Halden sentrum. Nå har vi fått svar på prøver tatt av Mattilsynet.

Etter en henvendelse fra vaktmesteren på rådhuset kom Mattilsynet og hentet tre døde duer for å ta prøver av dem. Det ble påvist Newcastlesyke hos alle. Newcastle er en svært alvorlig virussykdom som kan ramme tamme og ville fugler. Syke fugler dør som regel i løpet av 72 timer. Dødeligheten kan være opp til 100 prosent.

Ikke mat ville fugler

Et viktig tiltak for å forebygge videre smittespredning i villfuglpopulasjonen er å ikke gi de mat. Siden viruset kan spres raskt dersom mange fugler samles på ett sted bør man ikke oppfordre til det ved å dele ut mat. Mattilsynet anbefaler spesielt publikum om å ikke mate byduer i Halden nå.

Smitte til dyrehold med fugl

Sammen med mange andre kommuner på Østlandet er det opprettet en sone hvor det er satt i verk forebyggende tiltak for å hindre at tamme fugler blir smittet av Newcastlesyke.

Mattilsynet oppfordrer alle som har fugl om å sette seg inn i reglene som du finner her.

Smittede fugler kan skille ut store mengder virus i avføring og via luftveiene. Fugler, personer og gjenstander som er i kontakt med smittede kan derfor spre viruset videre.

Spørsmål og svar om Newcastlesyke på veterinærinstituttet.no

Viruset kan smitte til mennesker

Det er likevel svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker når man håndterer syke, skadde eller døde fugler. Man bør også vaske hendene godt med såpe og vann etter at man har vært i nærheten av fugler.
Viruset gir milde symptomer hos mennesker, som øyebetennelse (konjunktivitt) eller milde influensalignende symptomer. Viruset smitter ikke mellom mennesker.