Entreprenør til Båstadlund er valgt

Entreprenør til Båstadlund er valgt

Entreprenørselskapet NCC og Halden kommune har signert kontrakt om utvikling av nytt arbeids- og aktivitetssenter på Båstadlund. Dermed er byggestart et viktig skritt nærmere. 

NCC og Halden kommune signerte 13. januar avtalen om en samspillsentreprise for det nye senteret på Båstadlund i Halden. Det betyr at entreprenøren og kommunen skal jobbe sammen om å finne de beste løsningene for det nye arbeids- og aktivitetssenteret på Båstadlund. 

Det nye bygget vil bli på cirka 1350 kvadratmeter. I samspillsfasen skal det også planlegges rivning av eksisterende bebyggelse, samt opparbeiding av arealene utenfor bygget.  

- NCC og Halden kommune har jobbet godt sammen før. Det skjedde senest da vi bygget om Halden helsehus i 2022. Også den gangen benyttet vi en samspillsentreprise så det er en samarbeidsform vi har god erfaring med sammen med NCC. Vi tror et slikt samarbeid kan bidra til gode løsninger for brukerne av senteret, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune. 

Samarbeidet om helsehuset

Halden kommune har helt siden 2012 hatt planer om å etablere et nytt dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Derfor er det et stort ønske fra både ansatte, brukere og foresatte at dette prosjektet endelig blir gjennomført.  
 
NCC overleverte høsten 2022 Halden helsehus til Halden kommune. Kommunen har nå valgt samme kontraktsform med en utviklingsfase og en byggefase. 
 
- Vi har jobbet godt sammen med Halden kommune i både utviklingsfasen og gjennomføringsfasen i forbindelse med byggingen av Halden helsehus. Erfaringene fra helsehuset tar vi nå med oss inn i arbeidet med å utvikle det nye arbeids- og aktivitetssenteret, sier Jørund Thue, avdelingsleder NCC Building Viken Øst.

Det var syv tilbydere som konkurrerte om å vinne oppdraget som NCC nå skal utføre. 

Venter på Husbanken

Budsjettet for nytt dagsenter på Båstadlund er 90 millioner kroner, men nøyaktig pris avklares gjennom samspillsfasen (samspillsfase 1). Det kalles en målpris og er en pris begge parter må bli enige om. Det er beregnet at 33,7 millioner kroner av endelig byggekostnad skal dekkes av investeringstilskudd fra Husbanken. Etter en midlertidig utsettelse fra Husbanken i 2022, sendte Halden kommune ny søknad i desember. Kommunen venter nå på endelig svar fra Husbanken. 

Uavhengig av Husbankens prosess, setter Halden kommune og NCC i gang første fase av samspillsarbeidet nå i januar. Selve byggestart (samspillsfase 2) er forventet i løpet av våren 2023, men er avhengig av Husbankens svar og deretter endelig politisk godkjenning.

Fakta om Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er en del av Halden kommune. Senteret tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjons- og utviklingshemninger. Båstadlund arbeids – og aktivitetssenters mål er å tilby brukerne et godt tilrettelagt tilbud ut ifra sine forutsetninger, med en høy variasjon av ulike aktiviteter.  

Senteret er i dag fordelt på fem steder i Halden; Iddevang, Asak, BRA-veien, Edderkoppen gavemakeri og Båstadlund. Når nytt bygg står klart på Båstadlund vil avdelingen på Asak også flytte dit. Avdelingen på BRA-veien skal flytte til Karrestad – bygningen som tidligere var et eldresenter. Mens byggearbeidene på Båstadlund pågår, vil også brukerne ved Båstadlund ha midlertidig tilhold på Karrestad. 

Etter at flytting og bygging er gjennomført vil arbeids- og aktivitetssenteret være fordelt på disse fire forskjellige stedene i Halden; Båstadlund, Karrestad, Iddevang, og Edderkoppen gavemakeri i Skofabrikken. 

Her er Båstadlunds nettside.