Godkjent som Fairtrade-kommune

Godkjent som Fairtrade-kommune

Halden kommune er nå godkjent som en Fairtrade-kommune. Dette er et bevis på at kommunen jobber for rettferdig handel.

Da kommunestyret vedtok budsjett for 2020, besluttet politikerne samtidig at arbeidet med å gjøre Halden til en Fairtrade-godkjent kommune skulle starte. I desember ble kommunen godkjent og nå har også beviset på denne godkjenningen blitt overlevert kommunen.

Varaordfører Linn Laupsa (Ap) og innkjøpssjef Trond Sydskogen har fått beviset på at Halden kommune er en Fairtrade-kommune. Henrik D. Meyer   - Det er fint å få beviset på at vi kan kalle oss en Fairtrade-kommune. Det betyr at Halden kommune jobber for rettferdig handel. Dette er en bekreftelse på at vi har forpliktet oss til å bidra til fattigdomsbekjempelse og utvikling hos bønder og arbeidere i andre land gjennom våre egne innkjøp, sier varaordfører Linn Laupsa.

Varaordføreren er med i kommunens styringsgruppe for Fairtrade.

 

 

Påvirker med innkjøp

Gjennom egne innkjøp kan en norsk kommune påvirke arbeidsforholdene for bønder og produsenter i andre land. Som en del av Fairtrade-sertifiseringen har Halden kommune i første omgang forpliktet seg til å innføre Fairtrade-godkjent kaffe og te. Dette vil bli innført på de kommunale arbeidsplassene der det er Halden kommune som betaler for kaffe og te, så snart tidligere innkjøpte varer er brukt opp.

I tillegg til varaordføreren, er det kommunens innkjøpssjef som er med i den kommunale styringsgruppen for Fairtrade som skal følge opp dette arbeidet framover.

- Når stadig flere innkjøpere etterspør bærekraftsertifiserte produkter, påvirkes leverandører på det norske markedet til å tilby og utvikle flere slike produkter. En konsistent bruk av merkeordninger og miljøledelse kan også være effektiviserende for leverandørene. Ved at vi er bevisst på dette fremover, kan det dermed bli aktuelt med flere Fairtrade-produkter senere, sier innkjøpssjef Trond Sydskogen i Halden kommune.

Dette er en Fairtrade-kommune

Det er Fairtrade Norge som godkjenner Fairtrade-kommuner. Slik defineres en Fairtrade-kommune:

«En Fairtrade-kommune bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling hos bønder og arbeidere i Sør gjennom sine innkjøp. Statusen som Fairtrade-kommune danner dessuten en god ramme for kommunikasjon og aktiviteter tilknyttet bærekraft, samfunnsansvar og internasjonal solidaritet.»

Her kan du lese mer om Fairtrade (fairtrade.no)

Her er beviset! Halden er nå en Fairtrade-kommune. Henrik D. Meyer