Høring om skolestruktur i Halden

Høring om skolestruktur i Halden

Halden kommune sender på høring rapporten Utredning av skolestruktur i Halden kommune. Rapporten er utarbeidet av KS Konsulent våren 2024.

Bakgrunn

Halden kommune har en stor overkapasitet på skole, og enda større vil den bli. I 2035 kommer det til å være drøyt 3000 elever i grunnskolen i Halden. Det er 550 færre elever enn i 2022. I 2035 vil det med dagens skolestruktur være rundt 900 ledige skoleplasser. De største utgiftene for å drive en skole er lønn og utgifter til å drifte og vedlikeholde bygg.

Nå har konsulentene levert sin rapport og der foreslås det flere store endringer i Haldenskolen. I rapporten står det at dagens skolestruktur ikke er bærekraftig, verken kvalitativt eller økonomisk, spesielt når elevtallene minker i årene framover. Flere mulige løsninger presenteres i rapporten. Nedleggelsene som foreslås, vil naturlig nok medføre at elever må bytte skole. Det kan også bli endring i hvilke barneskoler som går til hvilke ungdomsskoler. Selv om det er skoler som ikke er foreslått nedlagt, kan endring ved en skole påvirke skolekretser som også gjelder andre skoler.

Det er ikke noe i rapporten som er bestemt ennå. Først skal alle få mulighet til å sette seg godt inn i forslagene, og alle som ønsker det, skal få muligheten til å si sin mening. Politikerne trenger et godt grunnlag for å ta viktige valg for skolene i Halden. Etter høringsprosess vil kommunedirektøren legge fram sitt forslag for Kommunestyret 20. juni 2024.

Rapporten

Slik sender du ditt innspill

Alle som ønsker det, kan sende svar og innspill på høringen. Høringsfrist: 29. mai 2024.

Her kan du svare på høringen: Trykk her for lenke til høringsskjema