Inngår forlik om Os-prosjektet

Inngår forlik om Os-prosjektet

Endelig er uenigheten om forurensede masser og forsinket oppstart av Os-prosjektet løst. AF og kommunen er blitt enige om en betaling som er flere titalls millioner under opprinnelig estimat.

Halden kommune og AF-gruppen har gjennomført en rettsmekling om Os-prosjektet i Søndre Østfold tingrett. Sammen er partene blitt enige om et forlik. Et slikt forlik krevde kommunestyrets godkjennelse for å være gyldig og den godkjenningen ble gitt i torsdagens kommunestyremøte.

- Jeg er glad for at kommunestyret torsdag kveld godkjente forliket. Forliket innebærer et betydelig erstatningsbeløp og vi må godta en forsinkelse, men dette er tross alt svært mye bedre enn opprinnelig anslag.  Nå er det fint at gammel uenighet kan ryddes av veien slik at vi heller kan se framover sammen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Hva handlet uenigheten om?

Det er i hovedsak to forhold som AF-gruppen har krevd erstatning for.

  • Det ene er at oppstarten av byggingen av ny idrettsarena og skole på Os ble forsinket som følge av at gangbroen på Os måtte rives.
  • Det andre handler om hvem som må ta kostnaden for at det er funnet større mengder forurensede masser i grunnen på Os enn først antatt.

Fra 80 til 44 millioner

For å rydde uenigheten av banen en gang for alle, har partene kommet fram til en avtale der begge må gi og ta. Opprinnelige estimater fra AF som ble presentert for et års tid siden var at kommunen skulle betale 80 millioner kroner. Sluttresultatet ble betydelig lavere.

Ved inngangen til forhandlingene var kravet redusert til 57 millioner kroner pluss renter og forlenget byggetid på syv måneder. Reduksjonen fra de opprinnelige estimatene skyldes flere forhold, men sentralt er en reduksjon i masse klassifisert som farlig avfall.

Etter forhandlinger i retten ble partene til slutt enige om at Halden kommune skal betale AF-gruppen 44 millioner kroner. I tillegg forlenges byggetiden på Os-prosjektet.

Utsetter åpning

Som følge av forliket forlenges byggetiden med fem måneder for skoleanlegget. Dette innebærer at innredningsarbeider og klargjøring av skolen kan starte 15. juni 2024 og at elevene skal kunne ha første skoledag på ny skole fra 15. august 2024. Dette er byggherre og entreprenør helt enige om.

For idrettsanlegget er datoen for ferdigstillelse flyttet fra 15. oktober til 1. desember 2023.

Alternativet til å godkjenne resultatet fra rettsmeklingen, var å møte AF-gruppen til en ordinær rettssak senere. Det anbefalte ikke kommunedirektøren og kommunestyrets flertall var altså enig i den vurderingen.