Ministeren besøkte Ung Arena i Halden

Ministeren besøkte Ung Arena i Halden

Arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen besøkte Ung Arena i Halden på fredag 24. mars. Der fikk hun høre om Ung Arena, et tverrfaglig samarbeid for ungdom i Halden. 

Linda Kvalheim fungerende enhetsleder ved NAV Halden - Aremark ønsket statsråden velkommen sammen med Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken og Linn Laupsa, ordfører i Halden.

– Jeg er veldig stolt av arbeidet som gjøres i NAV Halden - Aremark, og vi trenger enda flere arbeidsgivere som viser vilje til å inkludere de som står utenfor, sa Steinar Hansen direktør i NAV Øst-Viken. 

Hindre utenforskap og bidra til inkludering

Marte Mjøs Persen fikk en innføring om lavterskelprosjektet Ung Arena, et tilbud til ungdom der målet er å hjelpe de yngste i NAV og de som trenger tett oppfølging. Dette gjøres gjennom tidlig innsats, samarbeid og helhetlige tjenester som bidrar til at ungdommer kommer i aktivitet, føler livsmestring og sosial inkludering. Ung Arena er utviklet på ungdommenes egne premisser, og ungdommene er også med på å videreutvikle tilbudet.

Bakgrunnen for prosjektet er at man ser at for mange unge blir gående i NAV-systemet over tid, og det er en generell mangel på tilbud til unge som faller utenfor i Halden. Ung Arena finnes flere steder i landet, men dette er først gang det organiseres ut fra NAV og tiltakene som finnes der. 

– Vi skal jobbe sammen om å bære jobbhåpet til den enkelte når de ikke greier det selv. Samhandling og forpliktende samarbeid er suksessfaktorene her, oppsummerte Linda Kvalheim, fungerende enhetsleder NAV Halden - Aremark.

Viktig å bli sett

Vi ser to kvinner som håndhilser hverandre ved inngangspartiet til Skofabrikken. - Klikk for stort bildeArbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen blir ønsket velkommen av fungerende enhetsleder ved NAV Halden-Aremark Kim Andreas Dalskau

Ministeren fikk også høre Celine og Pål Andors sterke historier. De har begge følt på utenforskap, men er nå kommet i arbeid ved hjelp av Ung Arena og jobbspesialister i NAV Halden-Aremark. Begge formidlet hvor viktig det er å bli sett og tatt på alvor, og at noen har troen på dem. Celine jobber nå i Ung Arena-prosjektet og Pål Andor jobber i barnehage. Tett samarbeid med videregående skoler, og samarbeid med arbeidsgivere som er opptatt av å inkludere, er avgjørende for resultatet.

– Tusen takk for at dere deler historiene deres. Det er altfor mange som står utenfor arbeidslivet, og NAV må være navet i dette arbeidet med å få flere med. Det er veldig verdifullt for meg å høre hva dere gjør i Halden, og det passer godt sammen med ungdomsgarantien der vi ønsker å prioritere unge som står utenfor arbeid og utdanning, sa arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen.

Hva er Ung Arena?

•    En kunnskapsbasert metode
•    Lavterskel
•    Noen å snakke med
•    Praktisk hjelp
•    Hjelp til å kontakte øvrig hjelpeapparat
•    På ungdommens premisser
•    Taushetsplikt