Regulering av TikTok og Telegram

Regulering av TikTok og Telegram

Halden kommune følger anbefalingen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om bruk av appene TikTok og Telegram.

Kommunedirektør Roar Vevelstad sendte denne uka ut informasjon til Halden kommunes ansatte om nye regler for appene TikTok og Telegram. 

  • Krav: Ansatte med jobbtelefon pålegges å slette appene TikTok og Telegram.
  • Anbefaling: Ansatte med privattelefon som bruker kommunal epost og andre kommunale systemer anbefales å slette appene TikTok og Telegram. 

De samme pålegg/anbefalinger gjelder for nettbrett, pc og andre tjenesteenheter.

Lurt å lese: Dette gir du TikTok tilgang til (Tekna.no)

Følger nasjonal anbefaling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) offentliggjorde tidligere i mars en anbefaling om at disse appene ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter. NSM vurderer at disse appene medfører høy risiko. Justis-og beredskapsdepartementet har også frarådet de to appene på tjenesteenhetene i departementene, og flere kommuner har fulgt etter. Det er dette Halden kommune nå følger opp. 

Les anbefalingen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet her (nsm.no)

Bakgrunnen er at TikTok er eid av et kinesisk selskap. Appen samler inn mye informasjon fra enheter som den er installert på. Telegram er en russisk app. Begge appene utgjør en risiko for at intern informasjon kan bli delt med uvedkommende. 

- Vi støtter anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ber våre ansatte slette disse appene fra sine jobbmobiler. Samtidig anbefaler vi sterkt å slette disse appene fra private telefoner som har tilgang på våre systemer, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Kommunens egen bruk

Halden kommune bruker i noen få tilfeller TikTok profesjonelt. Dette er per i dag i bruk som markedsføringskanal for noen kulturarrangement og til dialog med ungdom. Kommunens it-avdeling vil i tiden framover vurdere om slik bruk kan fortsette, for eksempel ved bruk av egne telefoner til dette formålet. 

Tar datasikkerhet på alvor

Halden kommune tar datasikkerhet på alvor og jobber kontinuerlig med å sikre sine systemer. Disse appene kan true sikkerheten til kommunens systemer. 

- Vi oppfordrer generelt om å være bevisste på personverninnstillinger ved installasjon av apper, og i all bruk av sosiale medier og meldingstjenester, sier kommunedirektøren.

Halden kommune anbefaler både ansatte og innbyggere å legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene får tilgang til. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken informasjon som deles og hvilke innstillinger du har på din telefon.

Lurt å lese: 13 råd om sikkerhet på mobile enheter - Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm.no)