Skatt gir flere millioner til Halden

Skatt gir flere millioner til Halden

Halden kommune får 42 millioner kroner mer i skatteinntekter enn ventet. – Dette er gledelig, men likevel utfordrende.

I likhet med de fleste kommuner i Norge har Halden nå i desember fått en ekstra inntekt. Det skyldes at Staten helt på slutten av året har oppjustert hvor mye skatteinntekter som kommer til norske kommuner i 2022. Halden kommunes andel av de ekstra skattekronene er 42 millioner kroner. 

Bilde av kommunedirektør Roar Vevelstad. - Klikk for stort bildeKommunedirektør Roar Vevelstad Stein Johnsen / Halden kommune

- For en kommune med stram økonomi er det gledelig med ekstra inntekter. Dette er penger vi ikke hadde beregnet å få i 2022, så det vil bidra til at kommunen ikke går i underskudd i 2022, sier kommunedirektør Roar Vevelstad. 

Større buffer

Som følge av de ekstra skatteinntektene endres nå Halden kommunes driftsprognose for 2022 til å bli positiv. Overskuddet ventes nå å bli på rundt 20 millioner kroner. Dermed vil noe mer kunne føres på fond slik at kommunen får en bedre buffer. 

Torsdag kveld skal kommunestyret i Halden vedta nytt kommunebudsjett for 2023. De ekstra skatteinntekter som kommer nå, påvirker ikke skatteanslagene som ligger til grunn i budsjettforslaget for 2023. Behovet for endringer og tilpasninger for 2023 og årene fremover påvirkes derfor ikke av dette.

- Ekstra skatteinntekter gir oss et bedre resultat for 2022, men det påvirker ikke inntektene for 2023 og årene som ligger foran. Dermed vil det fortsatt være behov for stram økonomisk styring og god kontroll på kostnadene. Kommunen har fortsatt behov for endringer og tilpasninger, uavhengig av denne inntekten, sier kommunedirektøren. 

Utfordrende betaling

Faktisk er det sjette år på rad at kommunene får en slik ekstra utbetaling. Det skjer fordi skatteinngangen i landet viser seg å bli betydelig høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Selv etter regjeringens anslag i revidert statsbudsjett i oktober, kommer det en betydelig økning.  

- Selv om dette har skjedd seks år på rad, så er ikke dette penger vi kan beregne at vi får. Når en kommune utarbeider et budsjett, så legger vi hvert år til grunn skatteinntektene som er beregnet av kommunenes organisasjon KS, og KS baserer sine tall på regjeringens forslag til statsbudsjett. Skulle en kommune regne med disse skatteinntektene, ville det være det samme som å overprøve Finansdepartementet og det er ikke naturlig for oss å gjøre, sier Vevelstad. 

Selv om inntekter alltid er positivt, har det også en utfordrende side. 

- Det kan være en utfordring at en slik beskjed kommer bare dager før driftsåret ebber ut. Spesielt krevende kan det være i kommuner der aktivitetsnivået gjennom året er trukket ned for å få balanse mellom utgifter og inntekter, sier kommunedirektøren. 

Her kan du følge torsdagens kommunestyremøte der budsjett for 2023 behandles.