Telefonsalg av radonmålinger er ikke på oppdrag fra kommunen

Telefonsalg av radonmålinger er ikke på oppdrag fra kommunen

Halden kommune har fått flere henvendelser fra innbyggere som har blitt kontaktet av et firma som vil selge radonmålinger. Det fremstår som om disse målingene er pålagt av kommunen. Dette stemmer ikke.

Halden kommune har en avtale med Radonor som gir gunstig pris på radonmåling til våre innbyggere. Målingene er frivilling, og ment som et tilbud til de som ønsker oversikt over radonnivået i sin bolig.

Du må selv aktivt gå inn via lenken på vår nettside for å bestille måling. Det er ikke påbudt for privatpersoner som bor i egen bolig å utføre målinger, men for utleiere gjelder egne regler.

Les mer om radon og bestill målinger på denne informasjonssiden