Utstilling av studentprosjekt om bynære naturområder i Halden

Utstilling av studentprosjekt om bynære naturområder i Halden

Høsten 2022 har masterstudenter fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) studert vannveier og natur langs Tista, Schultzedalen og Remmendalen. Dette har resultert i en utstilling som åpner kommende torsdag. 

Masterstudentene i faget "Blå og grønne strukturer i urbane områder" vil her presentere utfordringene de har kartlagt og muligheter langs disse tre vannårene. De har blant annet sett på hvordan man kan håndtere vann i bygatene ved store regnskyll, og deretter fokusert på mindre områder i Halden, som Schultzedalen, Tista og Remmendalen. Eksamensoppgaven deres er konkrete forslag til hvordan man kan utvikle disse områdene ved hjelp av det blå og grønne. 

Illustrasjon fra studentene.

- Studentene har stått helt fritt i arbeidet sitt, og det er viktig å presisere at dette er studentenes ideer og forslag, og kommunen har ikke tatt stilling til disse. Det er allikevel veldig spennende å få studentenes perspektiv på dette, og at de samtidig har blitt kjent med vår flotte by og de bynære naturområdene vi har. Vi setter stor pris på studenters meninger, og ønsker å fortsette kontakten med kunnskapsmiljøene på NMBU og kunnskapen vil kan tilegne oss gjennom studentarbeider, sier spesialrådgiver Espen Sørås. 

Utstilling på Halden Bibliotek

Utstillingen åpner torsdag 9. februar kl. 15.00 på Halden Bibliotek i Skofabrikken, og alle er velkomne til å se forslagene. Studentene kommer også fysisk til Halden for å selv presentere utstillingen og si noe om sitt blikk på Halden. Med "blågrønt blikk" har de sett på blant annet Tyska og Hollenderen, parkeringsplassene ved Tista senter, Kulturkvartalet og Odde Bru.