Viktig mobilutbygging gjennomført 

Viktig mobilutbygging gjennomført 

Siden 2021 har Halden kommune samarbeidet med Telenor om å få på plass fem mobilmaster i Haldendistriktet. Nå er den femte masta montert og enda flere haldensere har fått god dekning. 

Mobilmast i skogen ved Fagerholt - Klikk for stort bildeDette er mobilmasten ved Solbrekke/Fagerholt som var den siste av de fem som ble montert i dette prosjektet. Pål Lukashaugen, Telenor

I mars ble en mobilmast løftet med helikopter til en topp i nærheten av Fagerholt. I løpet av mars og april har masten og det tekniske anlegget som hører til, blitt montert av Telenors teknikere. Nå er alt på plass og med det er et viktig prosjekt for mobildekningen i Halden gjennomført som planlagt. 

- Vi inngikk en viktig intensjonsavtale med Telenor tilbake i 2021. Da ble vi enige om å samarbeide om å få montert fem mobilmaster i utkantområder i Halden der det var dårlig mobildekning. Nå er endelig de fem mastene på plass og det er en viktig milepæl for digitale muligheter og en digital hverdag i Halden, sier Øyvind Grandahl som er leder for digitalisering, it og utvikling i Halden kommune. Grandahl har vært kommunens prosjektleder i dette arbeidet. 

Prosjektet har bestått av å identifisere dekningsområder, vurdering av mastplasseringer, prosesser med grunneiere, søknader og byggesaksbehandling, kraftleverandørens etablering av strøm, byggeprosess og montering av mastene og nødvendig utstyr. I november 2022 var det klart for å ta i bruk den første av de fem mastene. Da ble mobilmasten på Grefsrødåsen i Enningdalen nær svenskegrensen høytidelig åpnet. Dagen da blant annet «Down on the Farm» endelig fikk skikkelig mobildekning ble markert med pølsefest og kake.

Mobilfesten på Farmen kan du lese om her. 

Sikrer like muligheter

Etter at masten sør i Enningdalen ble montert, er det gjennom vinteren fortløpende montert opp mobilmaster i nærheten av følgende steder; Fureåsen i Enningdalen, Siljemoen - Ør, Torpedalen og en mast i nærheten av Fagerholt som blant annet styrker dekningen mot Aspedammen. 

På bildet ser vi Øyvind Grandahl, leder for digitalisering og innovasjon i Halden Kommunen, foran den nye mobilmasten i Enningdalen. - Klikk for stort bildeØyvind Grandahl har vært Halden kommunes prosjektleder på mobilsamarbeidet med Telenor. Henrik D. Meyer

- Halden kommune har lenge jobbet målrettet for at våre distrikter skal kunne ha et mobilnett slik som alle andre tar for gitt. Disse fem mastene bidrar til betydelig bedre mobildekning både for fastboende og besøkende i områder som har hatt dårlig dekning. Det vil fortsatt være områder i Halden kommune med dekningsutfordringer. Haldens 642 kvadratkilometer består av varierende topografi og store områder med skog og mark. Enkelte steder er det krevende å få frem dekning. Likevel - de nye mastene bidrar med et betydelig løft i grisgrendte områder og det er vi svært glade for. Vi har hatt et godt samarbeid med Telenor som nå resulterer i både 2G, 4G og 5G i store områder som tidligere knapt hadde dekning, sier Grandahl. 

- Det er viktig med skikkelig mobildekning uansett hvor du bor. Det gir like muligheter for alle innbyggerne våre og det gjør distriktene våre mer tilgjengelig for besøkende. God mobildekning gir økt sikkerhet og det gjør at et moderne arbeidsliv eller utdanningsløp kan følges opp også utenfor byene. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fullført dette viktige arbeidet på Idd og i Torpedalen, sier ordfører Anne-Kari Holm (Sp) i Halden kommune. 

- Halden har fått en fantastisk god dekning. En ting er at 99,98 prosent av befolkningen har 4G, men dere har faktisk nå 93,5 prosent av arealet som har 4G. Det er cirka seks prosentpoeng mer enn landsgjennomsnittet. Når man tenker på at Halden er en av de største kommunene i areal i Østfold, så er det ganske bra, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. 

Godt samarbeid

Pål Lukashaugen med blomsterbukett, Anne-Kari Holm med ordførerkjede, Bjørn Amundsen med blomsterbukett - Klikk for stort bildePål Lukashaugen og Bjørn Amundsen fra Telenor fikk blomster for godt samarbeid fra ordfører Anne-Kari Holm. Henrik D. Meyer

Det normale ved utbygging av mobildekning, er at teleaktører som Telenor eller andre konkurrenter står for utbyggingen alene fordi det bor så mange i nærområdet at det er kommersielt lønnsomt. I områder som Enningdalen og Torpedalen bor det for få mennesker til at en slik utbygging er lønnsom for en kommersiell aktør. Derfor har det vært nødvendig med et samarbeid for å få til et godt mobiltilbud. 

Mens det er Telenor som har betalt for selve mobilmastene, servicehytter og alt det tekniske utstyret, så har Halden kommune bidratt med midler for å føre strøm gjennom skogen og fram til mobilmastene i dette prosjektet. Det er kommunale investeringsmidler som er brukt til å dekke kommunens kostnader.

- I tillegg til godt samarbeid mellom Telenor og Halden kommune, har god dialog med grunneiere og lokalsamfunn vært viktig. Jeg vil takke alle i lokalsamfunnet som har bidratt til å gjøre det mulig å montere mastene på steder der de gjør mest nytte, sier ordfører Anne-Kari Holm. 

Ordfører Anne-Kari Holm klipper over en telefonikabel for å markere at mobilnettet i distrikts-Halden er åpnet. Henrik D. Meyer

- Jeg vil gjerne berømme Halden kommune spesielt for det gode samarbeidet. Det går først og fremst på at dere har dedikert en konkret prosjektleder. I dette tilfellet var det Øyvind Grandahl som har hatt løpende kontakt med oss. Det gjør det veldig mye enklere for oss når vi har et kontaktpunkt. Det er ikke bare-bare når kommunen i sin del av kontrakten skal sørge for grunneieravtaler og trekke fram kraft. Det sier seg selv at det tar tid, men samarbeidet med Halden kommune har fungert veldig godt, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. 

Er det sjeldent at en kommune har egen prosjektleder på et arbeid som dette?

- Det er ikke nødvendigvis sjeldent at man har en prosjektleder, men det er sjelden at man har dedikerte prosjektledere som følger opp fra A til Å kontinuerlig. Der tror jeg dere er best i Østfold og sannsynligvis best i hele Viken, sier Telenor-direktøren. 

Fra venstre; Jens Bakke (Sp), varaordfører Linn Laupsa (Ap), dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, ordfører Anne-Kari Holm (Sp), prosjektleder Øyvind Grandahl i Halden kommune, prosjektleder Pål Lukashaugen i Telenor, it-rådgiver Sven-Erik Holter-Tollefsen i Halden kommune - Klikk for stort bildeDeltagere i fredagens møte mellom Halden kommune og Telenor fra venstre; Jens Bakke (Sp), varaordfører Linn Laupsa (Ap), dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor, ordfører Anne-Kari Holm (Sp), prosjektleder Øyvind Grandahl i Halden kommune, prosjektleder Pål Lukashaugen i Telenor, it-rådgiver Sven-Erik Holter-Tollefsen i Halden kommune Henrik D. Meyer

Se bilder fra åpningsfesten ved mobilmasten på Grefsrødåsen i Enningdalen i november 2022: 

På bildet ser du mobilmasten og hytta med det tilhørende tekniske utstyret. - Klikk for stort bilde
På bildet ser du mobilmasten og hytta med tilhørende teknisk utstyr omringet av skog. - Klikk for stort bilde
På bildet ser du mobilmasten og hytta med det tilhørende tekniske utstyret. - Klikk for stort bilde
Åpning av ny mobilmast på Grefsrødåsen i Enningdalen i november 2022. - Klikk for stort bilde
Varaordfører Linn Laupsa skåler med Øyvind Grandahl som er leder for digitalisering og innovasjon i Halden kommune foran den nye mobilmasten i Enningdalen. - Klikk for stort bilde
På bildet klipper varaordfører Linn Laupsa båndet i forbindelse med åpning av ny mobilmast i Enningdalen. Rundt henne står representanter fra Telenor, grunneier og andre beboere i Enningdalen. - Klikk for stort bilde
Åpning av ny mobilmast på Grefsrødåsen i Enningdalen i november 2022. - Klikk for stort bilde
På bildet står varaordfører Linn Laupsa, Øyvind Grandahl  og representanter fra Telenor foran den nye mobilmasten i Enningdalen. - Klikk for stort bilde
Her er marsipankaken avbildet med marsipan roser og med teksten "Endelig er mobilmasta på plass" - Klikk for stort bilde
Her ser vi varaordfører Linn Laupsa akkurat klippe båndet i forbindelse av åpningen av den nye mobilmasten i Enningdalen. - Klikk for stort bilde