Her er innspillene om kulturkvartalet

Her er innspillene om kulturkvartalet

Våren 2021 kunngjorde Halden kommune en «innhenting av idéer og innspill til transformasjon av kulturkvartalet». Kommunen fikk 14 innspill. Nå inviteres de som har gitt innspill til møte med kommunen. Oversikt over innspillene kan du lese her.

Invitasjon til møte

Kommunen ønsker nå å invitere samtlige som har sendt innspill til en møteserie, der kommunen og avsenderne møtes én til én, for å drøfte mulighetene for realisering av innspillene. De som har sendt innspill vil motta egen invitasjon til møteserien.

I tillegg vil kommunen aktivt oppsøke utviklingsaktører som kan tenkes å være relevante for å realisere en transformasjon av området. Slike aktører vil motta en direkte henvendelse fra kommunen.

Samtidig erkjenner kommunen at det vil være vanskelig å fange alle som kan tenkes å kunne ha en rolle i et så omfattende utviklingsprosjekt. Derfor anmoder vi utviklingsaktører som selv har et ønske om å delta i prosessen, om å melde seg på her:

Send e-post til Gun Kleve for påmelding

Ved påmelding vil man bli invitert til et møte, og får anledning til å drøfte muligheter med kommunen én til én.

Møteserien vil starte opp i siste halvdel av september. I etterkant av møteserien vil kommunen begynne arbeidet med å «koble» aktører som kan tenkes å ha utfyllende roller i den videre utviklingen av området.

Dette er forslagene:

Klikker du på knappen under, kommer du til et regneark som gir en forenklet oversikt over alle de 14 innspillene:
Kulturkvartalet - Innspill oppsummert (XLSX, 21 kB)

Innspillet fra Halden kulturråd er omfattende:
Kulturkvartalet_innspill Halden kulturråd-sceneskifte (PDF, 5 MB)