Høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021:

Hovedutvalget for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø vedtar å legge forslag til forskrift om nedgravde oljetanker for Halden kommune ut på høring.

Ved å vedta denne forskriften, vil kravene i forurensningsforskriften kapittel 1 gjelde for alle nedgravde oljetanker, uavhengig av størrelse, i hele Halden kommune.

Høringsfrist: 12. november 2021

Høringsuttalelser sendes til postmottak@halden.kommune.no eller Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden kommune. Husk å merke uttalelsen med «Lokal forskrift om nedgravde oljetanker».

Spørsmål kan rettes til avdeling for Miljø og landbruk. Kontaktperson Martine Ringdal,
e-post: martine.ringdal@halden.kommune.no