Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2022 må handlingsdelen i planen rulleres i 2021.

Anlegg som det skal søkes spillemidler på må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I den forbindelse må påbegynte eller planlagte anlegg det skal søkes spillemidler på for tildelingsåret 2022 spilles inn til kommunen.

Innspill til prioriteringer i kommunedelplanens handlingsdel sendes Halden kommune:
Pb. 150, 1771 Halden.
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Kontaktperson: Christian Berg, tlf: 990 00 874

Frist for å melde inn anlegg til rullering av handlingsplanen: 24.09.2021.