Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Gjennom et et mangfold av kommunale og private barnehager, både ordinære barnehager og familiebarnehager, skal alle barn få et godt og brukertilpasset barnehagetilbud.
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Søk barnehageplass

Søke om barnehageplass

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at du både kan søke på kommunale og private barnehager på samme sted.

Nærmere opplysninger om samordnet opptak, opptakskriterier og opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens barnehageportal.
De første svar som sendes ut vil være knyttet til foresattes 1. og 2.valg. Deretter vil vi behandle øvrige valg. Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til opptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak. Tilbudene blir sendt ut elektronisk som vedlegg til e-post. Det er den enkelte barnehage som sender ut vedtak om barnehageplass. 

Prosent plass

Det er ulike plasstyper ved de ulike barnehagene. Dette kan sjekkes ut på hjemmesiden til den enkelte barnehage. Når man legger inn søknad, vil man få opp hva den enkelte barnehagen tilbyr når man skal huke av for «Plasstype».

Rett til barnehageplass?

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. november har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

Eksempel:

Ola fyller 1 år i oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Ola har da rett til barnehageplass innen 31. oktober. Dersom foreldre søker om plass 20.mars, bortfaller retten til plass fra oktober måned. 

Retten forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for.  Enkelte ikke-kommunale barnehager har opptakskrets utover Halden kommune. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.

Dette er et tilbud til alle barn i førskolealder, men for å bruke tilbudet hos Maurtua må barna ha med en voksen.

 

Eksterne lenker

Lill Ranveig Stende
Fagleder barnehage
E-post
Mobil 905 01 447