Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Aktuelt

Varsel om lukt

Halden kommune skal vedlikeholde biogassanlegget ved Remmendalen avløpsrenseanlegg neste uke. Det kan oppstå dårlig lukt i nabolaget.

Innspill til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 25. mars 2021, med frist for innspill 3. juni 2021. Nytt planforslag legges fram når alle innspill er vurdert av kommunen. Vi har laget et fortellingskart som gjør det enklere å finne frem til innspillene. 

Koronavaksinering av 12-15-åringer

Folkehelseinstituttet har bestemt at ungdom i alderen 12 – 15 år skal tilbys koronavaksine. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. 

Kommunedelplan idrett og friluftsliv

Nå jobber vi med å oppdatere kommunedelplanen som legger mange av rammene for idrett og fysisk aktivitet i Halden. Vil du være med å påvirke idrettsplanen, bør du svare på vår spørreundersøkelse som du finner her.

Lekeplassen har fått et skikkelig løft

De nye lekestativene på plassen ved Tistasenteret har ramper og et stabilt dekke som gjør lekeplassen mer brukervennlig for alle, også rullestolbrukere.

Tilbud om vaksinering med Pfizers vaksine som 2.dose

Halden kommune har mottatt 180 overskuddsdoser med Pfizers vaksine fra Aremark kommune.

Koronavaksinering av 16- og 17-åringer

Folkehelseinstituttet har bestemt at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys to doser med koronavaksine. I tråd med dette inviterer Halden kommune nå 16- og 17-åringene til vaksinering med 1.dose.

Her er innspillene om kulturkvartalet

Våren 2021 kunngjorde Halden kommune en «innhenting av idéer og innspill til transformasjon av kulturkvartalet». Kommunen fikk 14 innspill. Nå inviteres de som har gitt innspill til møte med kommunen. Oversikt over innspillene kan du lese her.

Bynære fjellturer i Halden

10. - 12. september arrangerte Halden kommune og Smart Innovation Norway en 3-/5- og 8-fjellstur i Halden på de bynære fjellene våre. Nå er premiene trukket, og vinnerne er annonsert på denne siden, samt kontaktet per telefon. 

En helsefremmende barnehage

Bergknatten barnehage er nå sertifisert som helsefremmende barnehage.