Berg skole er vinner av HMS–prisen 2023

Berg skole er vinner av HMS–prisen 2023

Brygga kultursal, Halden brannvesen og Berg skole var alle nominerte til å motta HMS-prisen,  men det var Berg skole som vant til slutt.

HMS–prisen er en årlig markering hvor helse, miljø og sikkerhet er i fokus blant kommunens mange avdelinger. 
Prisen ble delt ut for 13. gang og består av vandrepokal, diplom og kr 10 000 som kan benyttes til trivsels- og velferdstiltak.

Årets vinner: Berg Skole

På Berg skole har det vært fokus på nærvær og muligheter for alle. Behov for tilrettelegging av ulik art blir tatt på alvor av ledelsen, og fraværet er lavt. Skolen har flere arenaer for å arbeide systematisk med HMS-arbeidet, og de følger kommunens HMS-årshjul. Verneombudets rolle har blitt mer synlig i de siste årene, og HMS er blitt mer tydelig på timeplanen. Det er godt samarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud, og de jobber sammen for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. 

De prøver å ha et positivt fokus i en til tider hektisk og utfordrende hverdag, og bevare smilet og det gode klimaet mellom kollegaer. Det siste året har Berg skole hatt ekstra fokus på arbeidsmiljø og benyttet verktøyet «En bra dag på jobb» for å bevare det gode arbeidsmiljøet videre. De ønsker det beste for både skolen, barn og voksne.

Etter en lang og god diskusjon i Hovedarbeidsmiljøutvalget og en vurdering opp mot fastsatte kriterier, gikk HAMU-medlemmene enstemmig inn for å utpeke Berg skole som vinner av HMS-prisen 2023.

Leder Ann Helen Lillestrand, verneombud og tillitsvalgte fikk overlevert et diplom, og vandrepokalen ble overlevert fra fjorårets vinner, som var Sommerro med leder Jon Yngvar Seljevik.

Hederlige omtaler

Brygga kultursal

Brygga kultursal er bygd opp med ansatte som er myndiggjorte og godt involvert i arbeidsplassen sin. De driver utviklingen og driften på en måte der de ansatte er verdsatte og tar eierskap til tjenesten på en virkelig god måte.

Det blir vist til at de har god kontroll og rutiner for sitt HMS-arbeide, og høy grad av nærvær.

Halden brannvesen

Hos Halden brannvesen er HMS en naturlig del av arbeidsdagen og til enhver tid i fokus. De har faste medbestemmelsesmøter og god daglig dialog mellom ansatte, verneombud, tillitsvalgte og ledelsen. Brannvesenet har stor vilje og evne til å tilrettelegge for ansatte som av ulike årsaker ikke kan gjennomføre sine ordinære oppgaver, og sykefraværet er svært lavt. De ansatte har ventet på ny brannstasjon i over 50 år, til tross for dette har de klart å opprettholde motivasjonen og fokusere på oppgaveløsing. 

Brannvesenet viser at de har et godt arbeidsmiljø med glade og stolte ansatte, humøret og latteren sitter løst. De ønsker å være til nytte og glede for både innbyggere og andre brukere og har jobbet målrettet mot å bli en JA-arbeidsplass. Halden brannvesen har tidligere vunnet HMS-prisen to ganger. De mener pokalen vil gjøre seg fint på hedersplassen i deres nye brannstasjon, som blir landets mest oppdaterte brannstasjon, hvor alle HMS-krav er oppfylt.

Dette er to meget gode kandidater som virkelig fortjener hederlig omtale!

Tidligere vinnere av HMS-prisen

  • Bergknatten barnehage
  • Uteteam
  • Brann- og feiervesenet (to ganger)
  • Stangeløkka barnehage
  • Halden kommunale kompetansesenter 
  • Båstadlund aktivitetssenter
  • Legevakten
  • Storgata 7, Teknisk
  • Rådyrfaret samlokaliserte bolig
  • Teknisk drift/Sommero (to ganger)