– Dette blir Norges kraftsentrum

– Dette blir Norges kraftsentrum

Superlativene satt løst og optimismen var stor da næringsminister Jan Christian Vestre åpnet Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk i Halden. 

Klyngen skal bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen nedbygging av store anlegg som atomkraftverk og oljeplattformer.

PRESSEMELDING FRA KLYNGEN FOR DEKOMMISJONERING OG GJENBRUK:

– Etableringen av dekommisjoneringsklyngen er utrolig viktig fordi det er her mye av kraftsentrumet skal bygges, styrkes og ledes fra, sa minister Jan Christian Vestre under åpningen hos Smart Innovation Norway i Halden.

Han understreket at selv om den styrte avviklingen (dekommisjonering) av reaktorene kan fremstå som et stort lerret å bleke, åpner det seg også store muligheter for næringsutvikling, nye jobber, eksportpotensial og verdiskaping i hele regionen.

– For å lykkes, må vi ha næringslivet og bredden av bedrifter med oss på laget. For regjeringen er det viktig at Halden-miljøet og hele rekken av lokalt næringsliv har den rette kompetansen til å bidra inn i dette arbeidet. Her må vi jobbe sammen for å identifisere hva som er kompetansebehovene og hvordan vi kan legge til rette for å møte de behovene på en best mulig måte i årene som kommer, sa Vestre og skrøt av initiativtakerne.

– Smart Innovation Norway er knallgode på klynger allerede, Institutt for Energiteknikk (IFE) er ledende innenfor digital dekommisjonering og bruk av roboter, Halden kommune er kåret til en av Nordens mest innovative kommuner, og Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har spisskompetanse som vi er helt avhengige av i dette arbeidet.

Ministeren trakk også fram initiativtakerne fra næringslivet Leif Grimsrud AS, Kongsberg Innovasjon, NORSUS og Halden næringsutvikling.

– Tusen takk til dere på vegne av hele regjeringen, for at dere bretter opp ermene, jobber sammen og bidrar til det store og viktige arbeidet som nå venter foran oss, sa Jan Christian Vestre.

Positivt for Halden

Rundt 80 personer overvar den offisielle åpningen av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk mandag formiddag. I tillegg til næringsministeren var blant andre fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad, og Halden-ordfører Anne-Kari Holm til stede.

– Det er en stor ære for meg å ønske velkommen til Halden og til denne viktige hendelsen, sa Holm fra scenen.

Halden var vertskommune for Haldenreaktoren i 60 år fra driftsstart i 1958 til arbeidet med å avvikle atomanleggene i Norge startet i 2018. NND ble etablert og lokalisert i Halden med oppdrag om å dekommisjonere atomreaktorene i Halden og på Kjeller, lagre atomanfallet og gjenopprette anleggsområdene.

Ordføreren trakk fram miljøene og bedriftene i Halden som allerede har relevant kunnskap innen dekommisjonering, men hun var også tydelig på at man ikke klarer å løse denne oppgaven alene.

– Vi må finne nye måter å jobbe og samarbeide på. Nå har vi etablert en nasjonal klynge som sammen skal bli god på dekommisjonering – ikke bare når det gjelder atomanlegg, men også søppelplasser, oljeinstallasjoner, demninger, skip, og fabrikker med mer. Mulighetene for nye næringer og bedrifter er store. For vår kommune håper jeg det vil føre til nye bærekraftige arbeidsplasser og aktiviteter. Gratulerer med etableringen av klyngen og lykke til, sa Holm.

– Fylkeskommunen støtter arbeidet

Johan Edvard Grimstad fra Viken fylkeskommune sa at klyngearbeid treffer på de aller fleste punkter i omstillingsarbeidet som fylkeskommunen er i gang med når det gjelder blant annet sirkulærøkonomi og digitalisering.

– Dette er en fantastisk dag. Fylkeskommunen støtter klyngearbeid, og vi har gjort undersøkelser som viser at klynger hjelper bedrifter. Klyngebedrifter har bedre utvikling, får kontakter de ellers ikke ville fått, og de utvikler bedriftsløp som de ellers ikke ville gjort. Å etablere en klynge med så flotte deltakere som vi ser her i dag, tror vi virkelig har et potensial. Fylkeskommunen ønsker å styrke dette videre, sa han.

Fra scenen talte også en representant fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA, Olena Mykolaichuk, divisjonsdirektør ved IFE, Tomas Nordlander, direktør ved Norsk Nukleær Dekommisjonering, Pål Mikkelsen, kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad, administrerende direktør i NORSUS, Ellen-Marie Forsberg, leder av Kongsberg Innovasjon, Ole Hoen, daglig leder hos Leif Grimsrud AS, Magnar Kristiansen, og daglig leder hos Halden Næringsutvikling, Veronika Lund, og styringsgruppen for klyngen samt klyngeleder Nicholas Richards.

Fakta om "Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk":

Initiativtakerne bak Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk er:

Dette skal klyngen bidra til:

Klyngen skal skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling for at Norge kan ta en ledende posisjon innen dekommisjonering.

Ved å øke fokuset på behovet innen utdanning og kompetanseutviklingsbehov skal klyngen bidra til å sikre relevant rekruttering av kompetente arbeidstakere for aktørene i næringen.

Klyngen skal bidra til at eksisterende næring kan bistå innen dekommisjonering og utvikling av ny næring for å dekke behovet innen dekommisjonering og gjenbruk.

Kunnskap fra nukleær dekommisjonering skal overføres til andre industrier som også har behov for dekommisjonering av annen industri.

Norske bedrifter skal bli i stand til å drive eksport av kompetanse og teknologi i et internasjonalt marked.

Oppnå internasjonal gjennomslagskraft ved at medlemmene får tilgang til kontakter, kapital og kompetanse, og at de får synlighet via nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk.

Kontaktinformasjon til Klyngen - se nettsiden: decommissioning.com