Halden videregående skole har vunnet Byggeskikkprisen 2022

Halden videregående skole har vunnet Byggeskikkprisen 2022

Hedersprisen ble tildelt Halden videregående skole 29. mars, med hederlig omtale til  Sølvgata 15 og Godshuset, som også var finalister.

Juryens vurdering av Halden videregående skole

Samlokaliseringen av Halden videregående skole i de tidligere industrilokalene til Norske Skog, Saugbrugs har bidratt til å beholde viktige utdanningsprogram som bygg og anlegg, elektro, musikk, dans og drama, teknikk og industriell produksjon og helse og omsorg i Halden.

Resultatet har blitt en helhetlig campus på Porsnes som binder utdanningsprogrammene og skolebygningene sammen. Transformasjonen av en gammel papirfabrikk til skole og kulturhus er utført på en forbilledlig måte. Byggets industrielle identitet er bevart samtidig som alle skolens funksjoner har fått unike lokaler med rommelighet, takhøyde og vindusflater man ikke finner i nye bygg.

Det arkitektoniske grepet med et åpent sentralt trapperom med en gedigen furutrapp og store takvinduer, danner et naturlig amfi og en lys åpen møteplass som et samlende element i bygget. Bygget har blitt moderne, funksjonelt og miljøvennlig. Identiteten til industribygget er bevart både inne og ute. Bygget varmes opp med overskuddsenergi fra Norske Skog, Saugbrugs.

Haldens nye videregående skole, er blitt et viktig tilskudd til Halden-samfunnet både i form av arkitekturen i seg selv, men også som et kultur og undervisningsbygg som samler viktige utdanningsprogram for videregående skole i Halden.

Hederlige omtaler

Selv om det var Halden videregående skole som vant prisen fikk to prosjekt hederlig omtale for deres flotte arbeid. Det gamle godshuset ved Halden jernbanestasjon har blitt rehabilitert av Kirkens Bymisjon, og Sølvgata 15 har blitt totalrenovert - uten at det har gått ut over boligens ytre.

Godshuset

Godshuset er fra 1879 og var opprinnelig lokomotivstall og pakkhus for jernbanestasjonen i Halden. Bygget har en grunnflate på 700 kvadratmeter og består av én etasje. Kirkens bymisjon har foretatt en fullstendig ombygging og rehabilitering av bygget. Bygget har fått et funksjonelt og moderne uttrykk samtidig som det autentisk preget er bevart. Taket er skiftet med et nytt, isolert tak dekket med sink. Det er satt inn nye store overlysvinduer. Ombyggingen har hatt fokus på å beholde det opprinnelige uttrykket med en åpen romløsning der det innvendige taket med synlige takkonstruksjon er bevart. Vegger med tegl og murpuss er beholdt. Også de gamle vinduene med stålsprosser er beholdt, men det er satt inn nye varevinduer på innsiden. Gamle materialer er brukt dekorativt på nye steder og måter. De gamle gulvbjelkene er blant annet skåret opp i klosser i ulike størrelser, som er brukt til å bygge opp en ny unik vegg i rommet.

Godshuset har blitt en sentral møteplass og arena for Kirkens Bymisjon i Halden og deres arbeid for barn, ungdom og voksne i lokalsamfunnet. Bygget har blitt en funksjonell og moderne «storstue». Samtidig er det opprinnelige uttrykket bevart. Midtpartiet med store takvinduer og store glassdører gir et unikt lys-innslipp og binder stasjonen sammen med byparken og Jernbanegata. Godshuset med omkringliggende bypark (som ennå ikke er ferdig) er blitt et viktig tilskudd til Halden sentrum både gjennom sin utforming, men også gjennom å være et viktig knutepunkt som aktiverer tilgrensende bygninger og byrom.

Sølvgata 15

Vi ser en bolig bygd i eldre 1800-tallet stil. Byggets fasade er bevart, mens alt på innsiden er renovert. - Klikk for stort bildeUtseende fra 1800-tallet er bevart, men innsiden er totalrenovert. Martin Sagholen

Sølvgata 15 er et godt eksempel på hvordan man kan totalrenovere en 1800-talls bolig. Hele huset fra grunnmur til tak er totalrenovert. Boligen har blitt moderne, funksjonell og energivennlig. Samtidig har man ivaretatt boligens historiske ytre.

Sølvgata 15 har blitt en bolig etter dagens standard med gode og moderne romløsninger. Boligen varmes opp med jordvarme og vannbåren varme. Samtidig er boligens ytre ivaretatt slik at boligen fremstår som fra den tiden den ble

bygd. Boligens historie er også ivaretatt ved at de opprinnelige tømmerveggene er eksponert innvendig.

Boligen er rehabilitert med svært god kvalitet på alt håndverk. Byggets historie, kvaliteten på håndverket, den gode planløsningen og den funksjonelle og energivennlige standarden viser hvordan det er mulig å skape en høykvalitets bolig innenfor skallet til en nesten 200 år gammel bolig i Halden sentrum. Prosjektet er et godt eksempel til hvordan eldre bebyggelse kan omgjøres til moderne og funksjonelle boliger uten å miste sitt særpreg.

Se alle tidligere vinnere her!