Ny teknisk direktør

Ny teknisk direktør

Lasse Henriksen (55) er ansatt som direktør teknisk og blir dermed en del av toppledelsen i Halden kommune. Han har betydelig erfaring som leder innenfor samfunnsutvikling og forvaltning.

Lasse Henriksen er bosatt i Larkollen. Han jobber i dag i Horten kommune der han er enhetsleder for plan- og utbygningstjenester, samt stedfortreder for kommunalsjef. 

- Bred erfaring

Lasse Henriksen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han utdanning innen blant annet ledelse, økonomistyring, revisjon, strategi, by- og regional planlegging fra Høgskolen i Østfold, BI og NMBU. Han har en mastergrad i management.

– Jeg er veldig glad for at Lasse Henriksen har takket ja til å lede kommunens tekniske tjenester. Henriksen har bred erfaring både fra teknisk virksomhet i andre kommuner og fra annen offentlig ledelse. Hans juridiske og økonomiske kompetanse vil bli nyttig når han går inn i Halden kommunes ledelse, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune. 

Henriksen har arbeidserfaring fra Moss kommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. I tillegg har han arbeidserfaring fra flere deler av daværende Trygdeetaten – også på nasjonalt plan. 

- Gleder meg

Han har blant annet vært sosialsjef i Sarpsborg og trygdesjef i Våler og Moss. I Fredrikstad kommune har han både ledet arbeidet med vei og samferdsel, samt vært bygnings- og reguleringssjef. 

Han har tidligere vært kommunalsjef for helse og velferd i Moss – en stilling som tilsvarer samme ledelsesnivå han nå går inn på i Halden. 

Lasse Henriksen - Klikk for stort bildeLasse Henriksen blir ny direktør for kommunalavdeling teknisk fra oktober. Privat/Halden kommune

- Jeg har i hele mitt yrkesliv hatt fokus på samfunnsutvikling og organisasjonsutvikling, både innenfor trygd, helse- og sosial og samferdsel, plan- og utvikling. For meg er det å bidra til å skape bærekraftige samfunn, godt samspill mellom ulike samfunnsaktører, og ikke minst mellom politikere og administrasjon grunnleggende. Derfor gleder jeg meg til å ta fatt på jobben i Halden kommune til høsten, sier Lasse Henriksen. 

Kommunalavdeling teknisk, som Henriksen skal lede, består av enheter og avdelinger i et bredt spekter. Her finner du enhetene eiendom, plan og miljø, kommunalteknikk og brannvesenet. Under disse enhetene har vi avdelinger som havn, renovasjon, avfall, forvaltning og drift av kommunens vann og avløpsanlegg, renseanlegg, drift og forvaltning av veier, gater og parker, eiendomsforvaltning, oppfølging av kommunens byggeprosjekter, byggesak, plansak, kart og oppmåling, klima, landbruk og miljø. 

Som direktør teknisk blir Henriksen en del av kommunedirektørens ledergruppe (KLG). Lasse Henriksen begynner i Halden kommune 1. oktober. 

Arbeidserfaring: 

 • 2017-dd Horten kommune, Enhetsleder plan- og utbygningstjenester (Plan- og byggesak, GEO data og landbruk). Stedfortreder for kommunalsjef 
 • 2015-2017 Fredrikstad kommune, Virksomhetsleder Vei og samferdsel 
 • 2013-2015 Moss kommune, Kommunalsjef Helse- og velferd 
 • 2007-2013 Bygnings- og reguleringssjef i Fredrikstad 
 • 2002-2007 Trygdeetaten: Trygdesjef i Moss (02-04), Underdirektør og avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket (04-07) 
 • 2001-2002 Sosialsjef i Sarpsborg 
 • 1997- 2001 Trygdeetaten: Trygdesjef i Våler, og rådgiver for trygdedirektøren (Rikstrygdeverket) 
 • 1995-1997 Fylkesskattekontoret i Østfold, jurist 
 • 1994-1995 Drammen trygdekontor, jurist, vikariat 

Utdanning:

 • 2020-2021 Handelshøyskolen BI, consulting (Executive, 30 vekttall program) 
 • 2018-2019 NMBU, By- og regional planlegging
 • 2008-2009 Handelshøyskolen BI, strategisk ledelse i bygg- anlegg og eiendomsnæringen (avsluttende master-program)
 • 2000-2009 Handelshøyskolen BI, Master of Management (operasjonell revisjon, endringsledelse og strategi) 
 • 1997-2002 Høyskolen i Østfold (ledelse, økonomistyring og planlegging LØP, og Lederrollen, individ organisasjon og samfunn, LIOS) 
 • 1986-1994 Universitetet i Oslo, juridisk embetseksamen (inkludert forberedende eksamen og militærtjeneste) 
 • 1983-1986 Kirkeparken Videregående skole, bedriftsøkonomi